AI als persoonlijke dokter: Google's gezondheidsdirecteur adviseert voorzichtigheid

FFrits 23 juli 2023 18:41

AI zou in de toekomst kunnen functioneren als een 'dokter op zak', maar Google's hoofd van de gezondheidsafdeling wijst op de noodzaak van voorzichtigheid en benadrukt de beperkingen van AI in de gezondheidszorg.

Voorzichtigheid met AI in gezondheidszorg benadrukt

Dr. Karen DeSalvo, het hoofd van de gezondheidsdivisie van Google, waarschuwt voor de mogelijke implicaties van het gebruik van AI in de gezondheidszorg. Hoewel ze enthousiast is over de potentie van AI, benadrukt ze ook dat er nog veel werk te doen is om ervoor te zorgen dat de modellen correct worden ingeperkt en dat ze feitelijk en consistent zijn, in lijn met ethische en gelijkwaardige benaderingen.

AI als hulpmiddel, geen vervanging voor artsen

AI wordt door Dr. DeSalvo gezien als een 'gereedschap in de gereedschapskist' voor artsen. Ze stelt dat AI kan bijdragen aan het oplossen van personeelstekorten en kan helpen de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het is belangrijk op te merken dat AI volgens haar bedoeld is om hiaten op te vullen en niet om artsen te vervangen.

Een onderzoek van Google, gepubliceerd in Nature, heeft gekeken hoe grote taalmodellen (LLM's) medische vragen kunnen beantwoorden. Hierbij werd ook Google's eigen Med-PaLM LLM in de studie meegenomen. Hoewel er nog verdere evaluatie nodig is, bieden deze modellen potentieel veel voordelen voor zowel patiënten als artsen.

Volgens Dr. DeSalvo bevinden we ons nog steeds in een 'test- en leerfase', maar zouden LLM's de beste stagiair voor een arts kunnen zijn door elke leerboek ter wereld binnen handbereik te plaatsen. Hier blijft echter de noodzaak bestaan voor grondige afstemming en controle van deze modellen om onjuiste of schadelijke informatie te voorkomen.

Informatie-evenwicht en patiëntmacht

Dr. DeSalvo gelooft dat het uiteindelijke doel is om de informatie-onbalans tussen de medische industrie en het publiek aan te pakken en zoveel mogelijk macht in de handen van de patiënten te leggen. Door hen meer kennis en inzicht te geven, kan AI hen mogelijk in staat stellen actievere deelnemers te worden in hun eigen gezondheidszorgtraject.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.