AI-assistentie in het UMCG: Kunstmatige intelligentie helpt bij het beantwoorden van patiëntenvragen

FFrits 13 november 2023 08:32

In het UMCG wordt een chatbot ingezet om de vele vragen van patiënten te beantwoorden. Deze AI-technologie leest de vraag en geeft een antwoordsuggestie op basis van de informatie in het elektronisch patiëntendossier. Het resultaat? Meer empathische antwoorden en een efficiëntere zorgverlening.

De veelheid aan patiëntenvragen

Patiënten hebben veel vragen. Dat is volkomen logisch; gezondheidszorg kan complex en verwarrend zijn. Elk week ontvangt het UMCG zo’n 1200 vragen van patiënten over uiteenlopende onderwerpen, waaronder medicatiegebruik, pijnbestrijding en diagnoses. Dit is een enorme taak voor artsen en verpleegkundigen, die al met een volle agenda te maken hebben.

Chatbot biedt een helpende hand

Om deze uitdaging aan te gaan, heeft het UMCG een chatbot-functie ingezet binnen hun elektronisch patiëntendossier. Deze chatbot leest de vraag van de patiënt en zoekt vervolgens naar relevante informatie binnen het patiëntendossier. Op basis van deze informatie stelt de chatbot een antwoord voor. Dit proces maakt niet alleen de zorgverlening efficiënter, maar zorgt ook voor consistente antwoorden op de patiëntenvragen.

Belangrijk is dat de chatbot niet zomaar elk antwoord kan geven. De antwoorden van de robot zijn namelijk aan strikte regels gebonden. Zo is het voor de chatbot niet toegestaan persoonlijk medisch advies te geven. Wel kan hij algemene medische informatie geven op basis van de gegevens in het dossier. Dus hoewel de chatbot een waardevol hulpmiddel is, blijft de rol van de arts essentieel in het geven van gepersonaliseerd medisch advies.

Er is een bijkomende bonus aan de inzet van de chatbot. Volgens Van der Laan, zijn de antwoorden van de robot vaak vriendelijker dan die van de zorgverleners. Dit komt omdat zorgverleners vaak tussen hun andere taken door de vragen beantwoorden en daardoor soms wat kortaf kunnen zijn. De robot heeft die druk niet en kan daarom altijd op een empathische manier reageren.

Eerste stap in AI voor gezondheidszorg

De inzet van de chatbot is slechts het begin. Volgens Van der Laan is dit een eerste stap in de bredere toepassing van kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg. Er zijn veel mogelijkheden voor AI om de zorgverlening verder te verbeteren en efficiënter te maken. De toekomst van de gezondheidszorg kan wel eens veel meer door AI worden bepaald dan we nu denken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.