AI de wereld overnemen? Onzin, zegt IT-ondernemer Ben van der Burg

FFrits 21 augustus 2023 12:12

IT-ondernemer Ben van der Burg gelooft niet in doemscenario's waarin kunstmatige intelligentie (AI) de mensheid overneemt. Volgens hem zijn deze angsten ongegrond en kan AI juist bijdragen aan de maatschappij, mits correct gebruikt. Hij daagt de samenleving uit om niet alleen stil te staan bij de technologische ontwikkelingen, maar ook bij de impact hiervan op de maatschappij.

Impact van technologie begrijpen

Ben van der Burg is niet alleen geïnteresseerd in technologie, maar heeft ook de passie om de mens te laten begrijpen wat de impact is van deze technologie op de samenleving. Hij benadrukt hoe cruciaal technologie is, omdat het in alle aspecten van de samenleving een rol speelt. Het is dan ook niet verrassend dat hij nauwlettend de opkomst van kunstmatige intelligentie volgt.

Potentiële disbalans door verkeerd gebruik van AI

Ondanks zijn enthousiasme voor AI, is Van der Burg duidelijk over de gevaren: het idee dat AI de mensheid zal overnemen, vindt hij pure onzin. Hij ziet echter wel risico's in de manier waarop mensen met AI omgaan. Foutief gebruik van AI kan leiden tot disbalans, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het gebruik van Russische trollen in de Oekraïne-oorlog en het schandaal rond Cambridge Analytica.

Van der Burg ziet AI niet alleen als mogelijk gevaar, maar ook als kans. Hij gelooft dat AI taken kan overnemen waar de mens van nature slecht in is, zoals grote berekeningen en repetitief werk. Dit zou de mens dan weer meer ruimte geven om te doen waar hij goed in is, zoals empathie en liefde tonen.

Pleidooi voor onderzoek en genuanceerde regulatie van AI

Van der Burg is van mening dat er genuanceerd moet worden geantwoord op de vraag of er striktere regelgeving moet komen voor AI. Hij pleit voor meer investeringen in onderzoek naar de consequenties van AI en benadrukt het belang van de manier waarop mensen met deze technologie omgaan.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.