AI en cybersecurity: een waarschuwing van HC3 over de risico's

FFrits 19 juli 2023 17:22

De Amerikaanse Health and Human Services, samen met het Health Sector Cybersecurity Coordination Center (HC3), bespreken de invloed van kunstmatige intelligentie (AI) op cybersecurity in de gezondheidszorg.

Het risico van AI-versterkte cybercriminaliteit

Het gebruik van generatieve AI en grote taalmodellen door cybercriminelen is een groeiende zorg. Deze technologieën stellen hen in staat om geavanceerdere en overtuigendere phishing-aanvallen uit te voeren, waardoor de dreiging voor zorgorganisaties toeneemt. De waarschuwing van HC3 is bedoeld om deze organisaties de nodige kennis en hulpmiddelen te geven om deze bedreigingen het hoofd te bieden.

De uitdagingen van ChatGPT en LLM's

ChatGPT, een model ontwikkeld door OpenAI, en vergelijkbare LLM's vormen nieuwe uitdagingen in cybersecurity. Deze modellen kunnen worden gebruikt om geavanceerde phishing-aanvallen uit te voeren, kwetsbaarheden snel uit te buiten, geautomatiseerde aanvallen uit te voeren, en meer ontwijkende vormen van ransomware en complexe malware te creëren. Volgens HC3 is het belangrijk dat zorgorganisaties zich bewust zijn van deze nieuwe vormen van bedreiging.

Aanbevolen beveiligingsmaatregelen

HC3 adviseert zorgorganisaties om een aantal stappen te ondernemen om zich te beschermen tegen deze nieuwe bedreigingen. Deze omvatten het uitvoeren van penetratietesten om kwetsbaarheden te identificeren, het inzetten van geautomatiseerde bedreigingsdetectiesystemen, het voortdurend monitoren van hun netwerken, het uitvoeren van cyberdreigingsanalyses en incidentafhandeling, en het zorgen voor AI-training voor hun cybersecuritypersoneel.

Ondanks de risico's kunnen AI en LLM-modellen ook worden gebruikt om de cybersecurity te verbeteren. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor het scannen van e-mails om cyberaanvallen te voorkomen, of voor het automatiseren van taken voor beveiligingsteams. Deze technologieën kunnen daarmee een belangrijk hulpmiddel zijn in de strijd tegen cybercriminaliteit.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.