AI-gedreven desinformatie: Het gevaar dat experts in 2024 zien

FFrits 11 januari 2024 07:02

Desinformatie aangedreven door kunstmatige intelligentie wordt gezien als het grootste risico van het moment, volgens een onderzoek van het World Economic Forum. Het verspreiden van valse informatie kan de geloofwaardigheid van nieuw verkozen regeringen ondermijnen en leiden tot maatschappelijke onrust.

AI-desinformatie: een wereldwijd risico

Een recent onderzoek van het World Economic Forum (WEF) heeft aangetoond dat deskundigen de verspreiding van desinformatie door kunstmatige intelligentie als het grootste risico van dit moment beschouwen. Deze zorg wordt gevoed door de angst dat AI-gegenereerde desinformatie gebruikt zal worden om maatschappelijke en politieke verschillen te vergroten.

Verkiezingen en de impact van desinformatie

Het WEF rapport wijst erop dat wereldwijd bijna drie miljard mensen in de komende twee jaar naar de stembus zullen gaan. De wijdverspreide verspreiding van valse informatie, mogelijk aangewakkerd door AI, kan de geloofwaardigheid van nieuw verkozen regeringen ernstig ondermijnen en leiden tot sociale onrust.

Polarisatie en klimaatrisico's dreigen

De experten uiten ook hun bezorgdheid over de toenemende polarisatie in de wereld en de groeiende kloof tussen verschillende machtsblokken en tussen het mondiale noorden en zuiden. Dit dreigt de internationale samenwerking te verstoren. Bovendien zijn er zorgen over extreme weersomstandigheden, die ook worden gezien als een belangrijk risico.

Volgens het WEF-rapport vormt voor Nederland het grote tekort aan arbeidskrachten het grootste risico. Daarnaast vormen een economische neergang, gebrek aan sociale cohesie en de toename van cybercriminaliteit ook aanzienlijke risico's voor het land.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.