AI-gestuurde Kassen Overklassen Traditionele Nederlandse Telers

FFrits 3 oktober 2023 13:32

Een kas aangedreven door kunstmatige intelligentie (AI) heeft bewezen beter te presteren dan traditionele Nederlandse telers. Het Brits/Nederlandse bedrijf Optimal maakt gebruik van AI in zijn kassen om de opbrengst te verhogen, energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen.

AI leidt tot efficiëntere en duurzamere kasopbrengsten

De AI-gestuurde kas van Optimal in Westdorpe staat bekend om zijn hogere opbrengsten en hogere Brix-niveaus. Het systeem bespaart ook energie en verlaagt de CO2-uitstoot. Volgens Frank van Kleef, een Nederlandse kaseigenaar die zich heeft aangesloten bij Optimal, is het systeem consistent in zijn beslissingen, wat resulteert in efficiëntie en duurzaamheid.

Voorspellend controlesysteem optimaliseert de teelt

Optimal heeft een voorspellend controlesysteem ontwikkeld door de kennis van telers te combineren met AI. Het systeem maakt gebruik van een digitale tweeling van de kas die continu wordt bijgewerkt met realtime informatie en weersvoorspellingen. Door deze gegevens te combineren, kan het systeem de beste omstandigheden in de kas creëren en anticiperen op weersveranderingen op een manier die geen enkele menselijke teler kan nabootsen.

Een van de grote voordelen van het AI-systeem van Optimal is het vermogen om fouten te voorkomen. Omdat het systeem consistent is in zijn beslissingen, voorkomt het menselijke inconsistenties. Bovendien werkt het systeem 24 uur per dag, wat betekent dat het nooit over- of onder bewatert en het kasklimaat altijd optimaal regelt. Dit leidt tot gezondere planten, een robuuster gewas en dus betere kwaliteit en opbrengst.

Optimal gaat verder dan alleen een besturingssysteem door kasmanagement aan te bieden. Ze opereren kassen namens hun klanten om seizoen na seizoen optimale efficiëntie en betrouwbaarheid te garanderen. Alle taken binnen en buiten de kas zijn gedocumenteerd in softwarematige standaard werkprocedures. Kasmedewerkers en operators worden opgeleid om deze procedures te volgen en een smartphone app begeleidt hen tijdens hun werkdag.

Indrukwekkende resultaten van AI in de kas

Het systeem van Optimal heeft indrukwekkende resultaten opgeleverd in hun demonstratiekas, waaronder een 13% hogere opbrengst, een 14% hogere Brix-waarde en een energiebesparing van 27%. Daarnaast hebben ze een reductie in de CO2-uitstoot van 20% bereikt in vergelijking met een typische Nederlandse kas.

Potentiële wereldwijde uitbreiding van AI-kas

Optimal voert momenteel gesprekken met kastelers in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en andere locaties om hun AI-systeem te introduceren. Het systeem is flexibel en kan zich gemakkelijk aanpassen aan verschillende klimatologische omstandigheden, zonder specifieke kasvereisten. Naast uitbreiding naar nieuwe locaties, overweegt het team ook om het systeem toe te passen op andere gewassen zoals aardbeien, paprika's en bladgroenten.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.