AI in de gezondheidszorg: voorspellen van hartritmestoornissen

FFrits 12 september 2023 14:38

In een baanbrekende ontwikkeling gebruikt het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) artificiële intelligentie (AI) om hartritmestoornissen te voorspellen. Deze technologische vooruitgang belooft een grote stap voorwaarts in de gezondheidszorg.

Fijn stof leidt tot meer doktersbezoeken

Uit recent onderzoek blijkt dat de hoeveelheid fijn stof in de lucht direct invloed heeft op onze gezondheid en hoe vaak we medische hulp zoeken. Deze onnodige doktersbezoeken leiden tot een aanzienlijke stijging van de zorgkosten. Het benadrukt de noodzaak om maatregelen te treffen om de luchtkwaliteit te verbeteren en zo de gezondheidszorgkosten te verminderen.

Luchtverontreiniging: een dodelijk probleem

De impact van luchtvervuiling op de gezondheid van Europeanen is enorm. Het wordt beschouwd als het grootste risico voor de gezondheid van het milieu in Europa. De gevolgen zijn zo ernstig dat geschat wordt dat er jaarlijks 238.000 vroegtijdige sterfgevallen zijn als gevolg van blootstelling aan fijnstof. Dit onderstreept de urgentie om dit probleem aan te pakken en de luchtkwaliteitsnormen te verbeteren.

Volgens recent onderzoek heeft de concentratie fijnstof in de lucht een directe invloed op de frequentie van doktersbezoeken. Hoe lager de fijnstofconcentratie, hoe minder mensen geneigd zijn om medische hulp te zoeken. Dit toont aan dat het verbeteren van de luchtkwaliteit niet alleen gunstig is voor onze gezondheid, maar ook helpt om zorgkosten te verlagen.

Financiële impact van vermijdbare huisartsbezoeken

Naast de gezondheidseffecten geeft het onderzoek ook inzicht in de financiële impact van vermijdbare doktersbezoeken. Als alle mensen in gebieden zouden wonen met de laagste concentratie fijnstof, zouden de vermijdbare zorgkosten aanzienlijk verminderd kunnen worden. Dit suggereert dat investeren in schonere lucht niet alleen gezonder is, maar ook economisch voordelig.

Interessant is dat het onderzoek aantoont dat mensen die in een buurt wonen met meer dan 30% boombedekking minder vaak een arts bezoeken. Dit wijst op het positieve effect van groene ruimtes op de gezondheid en onderstreept het belang van het behouden en creëren van groene ruimtes in stedelijke gebieden.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.