AI onthult: Corona was al vroeg zichtbaar in huisartsconsulten

FFrits 19 oktober 2023 08:02

Een nieuwe AI-methode ontwikkeld door het UMCG kan corona opsporen bij patiënten die met klachten bij de huisarts komen. Deze baanbrekende methode analyseert consulten van huisartsen en herkent coronaklachten, waardoor vroegtijdige signalen van een uitbraak zichtbaar worden.

UMCG ontwikkelt corona-opsporende AI

Een opmerkelijke vooruitgang in de gezondheidszorg is de recente ontwikkeling van een nieuwe Artificial Intelligence (AI)-methode door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Deze methode maakt gebruik van een taalmodel dat bekend staat als BERT, dat de tekst van huisartsconsulten analyseert. Het doel is om coronaklachten te identificeren bij patiënten die bij de huisarts komen. Deze AI-technologie speelt een cruciale rol bij het vroegtijdig opsporen van mogelijke gevallen van Covid-19, wat bijdraagt aan snellere en efficiëntere reacties op de pandemie.

AI-model maakt nauwkeurig onderscheid

De AI-methode werd uitvoerig getraind op een omvangrijke dataset van 300.000 huisartsconsulten, waarmee het geleerd heeft om onderscheid te maken tussen coronaklachten en andere gezondheidsklachten. Het resultaat was indrukwekkend. In maar liefst 97% van de gevallen wist het model het juiste onderscheid te maken. Dit onderstreept het enorme potentieel van AI in de gezondheidszorg, vooral als het gaat om het opsporen en diagnosticeren van ziekten zoals Covid-19.

AI-model voorspelt coronagolf

Een ander indrukwekkend vermogen van het AI-model is dat het in staat was de opkomst van corona in 2020 aan te tonen. Het model kon effectief onderscheid maken tussen symptomen van bijvoorbeeld griep of verkoudheid en coronaklachten. Vanaf de zevende week van 2020, ongeveer twee weken voor de eerste ziekenhuisopname in Nederland, begon het aantal diagnosen snel te stijgen. Dit toont aan dat AI in staat is om vroege signalen van een uitbraak te detecteren, zelfs voordat de menselijke diagnostiek deze kan bevestigen.

De potentie van het AI-model gaat verder dan het simpelweg diagnosticeren van corona. Het model kan ook worden ingezet om post-covid klachten te verklaren en het zorggebruik gerelateerd aan corona te monitoren. Dit betekent dat AI kan helpen bij het onderzoeken van de langetermijneffecten van Covid-19 en het begrijpen van het patroon van zorggebruik in relatie tot de pandemie. Dit zou kunnen resulteren in betere zorgplanning en -beheer op de lange termijn.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.