AI ontrafelt de geheimen van diercommunicatie

FFrits 9 september 2023 13:21

Een nieuw project genaamd 'BioacousticAI' gebruikt machine learning, ook wel 'AI' genoemd, om de mysterieuze wereld van diercommunicatie te ontsluieren. Het doel is om wilde dieren te monitoren en te beschermen door hun communicatiegeluiden te analyseren.

AI verandert benadering dierengeluiden

De kunstmatige intelligentie (AI) heeft al een omwenteling veroorzaakt in de analyse van menselijke spraak. Nu richt een nieuw project, BioacousticAI genamd, zich op de geluiden van dieren zoals vogels, vleermuizen, zoogdieren en insecten. Het project zal ook onderzoeken hoe nieuwe technieken voor machinaal leren onze kennis van deze dieren kunnen transformeren.

Nieuwe inzichten in dierenpopulaties en gedrag

Het project, geleid door AI-onderzoeker Dan Stowell van Naturalis Biodiversity Center, onderzoekt hoe machine learning technieken aangepast kunnen worden om de details van dierenpopulaties en gedragingen te onthullen via hun zang en roep. Dit project neemt een nieuwe aanpak door niet alleen te richten op menselijke spraak, maar ook op het geluid van dieren.

Dit samenwerkingsverband, bestaande uit een consortium van universiteiten, musea en bedrijven uit acht Europese landen, combineert expertise uit verschillende domeinen, zoals ecologie, diergedrag, signaalverwerking en machine learning. Op deze manier kan het project unieke methodes ontwikkelen om dierengeluiden te analyseren die voorheen onmogelijk waren met traditionelere methoden.

Naar de stem van de natuur luisteren

Over het algemeen streeft het team ernaar om nieuwe data-gedreven inzichten te ontdekken in diergedrag en de stabiliteit van dierpopulaties, met andere woorden, een nieuw kanaal creëren om naar de 'stem van de natuur' te luisteren. De analyse zal worden uitgevoerd door tien PhD-studenten en getest in nationale projecten voor diermonitoring en nieuwe AI-apparaatprototypes.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.