AI veroorzaakt een revolutie in het onderwijs en de zorg

FFrits 30 december 2023 07:02

In 2023 hebben velen de kracht van kunstmatige intelligentie (AI) omarmd. Dit artikel belicht de ervaringen en verwachtingen van een docent, een fotograaf en een medisch onderzoeker die ieder op hun eigen manier de gevolgen en de potentie van AI hebben ervaren.

AI in de klas: een zegen of een vloek?

Volgens Bregje Cobussen, een docent Nederlands, heeft de opkomst van AI, in het bijzonder de tekstgenerator ChatGPT, een duidelijke impact op het onderwijs. Leerlingen raken gewend aan het gebruik van deze tool voor het genereren van teksten, wat soms tot gemakzucht leidt en de kwaliteit van door studenten zelfgeschreven teksten ondermijnt. Bregje is zich ervan bewust dat ze het gebruik van AI in de klas moet managen en ziet het komende jaar als een kans om te leren hoe ze deze technologie in hun voordeel kan gebruiken.

Voor Brenda de Vries, een professionele fotograaf, heeft AI een revolutie teweeggebracht in de manier waarop ze werkt. De afbeeldingengenerator Midjourney heeft haar in staat gesteld om realistische beelden te creëren zonder de noodzaak om te reizen voor fotoshoots. De technologie heeft de mogelijkheid om geavanceerde fotomanipulaties uit te voeren, waardoor het eindproduct steeds realistischer wordt. Brenda ziet de potentie van AI in de fotografie, ondanks dat het een heel andere benadering vereist dan de traditionele fotografie.

AI in de zorg: een belofte voor de toekomst

Colin Jacobs, medisch onderzoeker bij het Nijmeegse Radboudumc, gebruikt predictive AI om afwijkingen in de longen te diagnosticeren en om de kans in te schatten dat een waargenomen afwijking longkanker is. Hij ziet een grote rol weggelegd voor AI in de zorg, niet alleen voor diagnose, maar ook voor het doorgronden en samenvatten van radiologierapporten. Deze technologie kan de werklast in de zorg aanzienlijk verminderen, waardoor zorgverleners meer tijd hebben voor patiëntenzorg.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.