Amerikaanse senator introduceert wetgeving ter bescherming werknemers tegen AI-controle en 'robot bazen'

FFrits 20 juli 2023 13:02

Senator Bob Casey stelt twee nieuwe wetten voor die gericht zijn op het reguleren van AI door werknemers te beschermen tegen ingrijpende bewaking op de werkplek en zogenaamde 'robot bazen' die personeelsbeslissingen nemen. Deze wetten vormen een belangrijk onderdeel in de strijd voor arbeidsrechten in het licht van de groeiende populariteit van AI.

Nieuwe wetten gericht op AI-toezicht en 'robot bazen'

Senator Bob Casey, D-Pa., stelt twee nieuwe wetten voor die gericht zijn op het reguleren van artificiële intelligentie (AI). Deze wetten hebben als doel werknemers te beschermen tegen indringende bewaking op de werkplek en de zogenaamde 'robot bazen', die invloed uitoefenen op personeelsbeslissingen. Dit initiatief komt voort uit de groeiende bezorgdheid over de toenemende invloed van AI op de werkplek en de mogelijke consequenties hiervan voor de arbeidsrechten. Deze wetgeving wordt gezien als een cruciale stap in het reguleren van AI technologieën.

'No Robot Bosses Act' beperkt afhankelijkheid van AI

De eerste wet, genaamd de 'No Robot Bosses Act', streeft naar een vermindering van de afhankelijkheid van geautomatiseerde systemen bij het nemen van personeelsbeslissingen. Deze wet zou werkgevers verbieden om uitsluitend te vertrouwen op geautomatiseerde systemen, zoals algoritmen en machine learning tools, bij het maken van dergelijke beslissingen. Daarnaast zou de wet vereisen dat werkgevers hun werknemers trainen in het gebruik van dergelijke systemen en zorgen voor transparantie door te onthullen wanneer ze deze gebruiken.

Nieuw wetsvoorstel gericht op onderzoek naar werkplektoezicht

De tweede wet, de 'Exploitative Workplace Surveillance and Technologies Task Force Act', stelt de oprichting voor van een overheidsorgaan dat tot taak heeft het toezicht op de werkplek te onderzoeken. Dit orgaan zou onder leiding staan van een vertegenwoordiger van het Ministerie van Arbeid en zou rapporten aan het Congres indienen over hun bevindingen. Het doel van deze wet is om een beter inzicht te krijgen in de effecten van werkplektoezicht en geautomatiseerde besluitvormingssystemen op werknemers.

Volgens een woordvoerder van Casey is er een plan om beide wetsvoorstellen op te nemen in een aankomend pakket dat zich richt op AI. Dit pakket wordt geleid door Schumer. Dit laat zien dat er serieuze stappen worden genomen om AI te reguleren en dat er een bredere strategie aan het ontstaan is om deze uitdaging aan te pakken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.