Artificiële intelligentie helpt de Amazone: voorspellingen van ontbossing redden al 30 hectare in Gabon

FFrits 25 oktober 2023 07:17

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) zet AI in om ontbossing te voorspellen en te voorkomen. Met behulp van big data en satellietbeelden voorspelt het systeem illegale houtkap en heeft al 30 hectare weten te redden in Gabon.

Nieuwe hoop voor de Amazone: AI voorspelt ontbossing

Het tropische regenwoud van het Amazonegebied bevindt zich op een beslissend moment, volgens het Wereld Natuur Fonds (WWF). Er is echter hoop in de vorm van een nieuw AI-systeem dat in Nederland is ontwikkeld. Dit systeem gebruikt big data om te voorspellen waar binnenkort illegale houtkap zal plaatsvinden. Zo wordt het mogelijk om proactief in te grijpen en schade aan deze essentiële ecosystemen te voorkomen.

Hoe werkt het AI-systeem precies? Het combineert satellietbeelden met informatie over wegenkaarten, kanaalnetwerken en dorpslocaties. Op basis van deze gecombineerde data kan het systeem patronen identificeren en voorspellen waar ontbossing waarschijnlijk zal plaatsvinden. Dit is een belangrijke vooruitgang, aangezien ontbossing voorheen pas kon worden vastgesteld nadat het al had plaatsgevonden.

Eerste successen: 30 hectare ontbossing voorkomen in Gabon

Het AI-systeem heeft al belangrijke successen geboekt in de strijd tegen illegale ontbossing. Zo zijn er in Gabon op basis van dit project al 30 acties uitgevoerd. Hierbij werden illegale mijnwerkers gearresteerd en werd maar liefst 30 hectare aan ontbossing voorkomen. Deze resultaten tonen aan dat het systeem een krachtig hulpmiddel kan zijn in de globale inspanningen om ontbossing te bestrijden.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.