Artificiële intelligentie in de klas: De ervaringen van een schooljaar met ChatGPT

FFrits 31 juli 2023 08:12

Het eerste schooljaar met de inzet van ChatGPT, een vorm van kunstmatige intelligentie, in het onderwijs is achter de rug. We bekijken de ervaringen en de geleerde lessen van studenten, scholieren en docenten.

Introductie ChatGPT in het onderwijs

De intrede van kunstmatige intelligentie in de vorm van ChatGPT in het onderwijs heeft geleid tot nieuwe ontwikkelingen. Het eerste schooljaar met de chatbot in de klas heeft nieuwe inzichten verschaft en een reeks lessen opgeleverd voor leerlingen, studenten en docenten.

Het gebruik van ChatGPT is niet onopgemerkt gebleven in de klas. Volgens de studenten is het niet verrassend als iemand betrapt wordt op het gebruik van de chatbot. Er zijn genoeg manieren om niet ontdekt te worden, dus betrapt worden zou een teken zijn van luiheid en domheid.

Het effect van ChatGPT op de onderwijskwaliteit

Een belangrijke vraag is wat er overblijft van het onderwijs als leerlingen zelf niets meer doen. Op het Amstelveen College wordt veel nagedacht over deze kwestie. Het onderwijs van de toekomst vereist een evenwichtige benadering van technologieën zoals ChatGPT.

Een andere uitdaging is hoe om te gaan met leerlingen die ongevraagd ChatGPT voor hun opdrachten gebruiken. Volgens Stuulen zou plagiaat een nulscore moeten krijgen zonder mogelijkheid tot herkansing. Deze strenge houding roept echter vragen op over de ethiek en praktijk van de toepassing van AI in het onderwijs.

Gebruik van ChatGPT bij universiteitsstudenten

Het gebruik van ChatGPT is niet beperkt tot de middelbare school. Ook universiteitsstudenten, zoals Joep, maken gebruik van de chatbot, vooral bij schrijfopdrachten. Dit roept vragen op over de gevolgen van AI-gebruik voor het hoger onderwijs.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.