Bedrijven pleiten voor meer open-source ondersteuning in de Europese AI-wetgeving

FFrits 26 juli 2023 09:52

In een open brief aan de EU-beleidsmakers pleiten diverse bedrijven, waaronder GitHub, Hugging Face en Creative Commons, voor meer ondersteuning voor de open-source ontwikkeling van verschillende AI-modellen. Dit in het licht van de nakende finale versie van de AI-wet.

Oproep tot meer open-source ondersteuning

Diverse bedrijven, zoals GitHub, Hugging Face en Creative Commons, hebben een paper naar de EU-beleidsmakers gestuurd waarin ze oproepen tot meer steun voor de open-source ontwikkeling van verschillende AI-modellen. Ze doen dit in aanloop naar de finale versie van de AI-wet en ze willen dat hun stem gehoord wordt. De groep bedrijven benadrukt het belang van een duidelijkere definitie van AI-componenten en benadrukt dat hobbyisten en onderzoekers die aan open-source modellen werken, geen commercieel voordeel halen uit AI.

In de paper dringen de bedrijven aan bij het Europees Parlement op duidelijkere definities van AI-componenten. Ze willen verduidelijken dat hobbyisten en onderzoekers die aan open-source modellen werken, niet commercieel profiteren van AI. Dit is een essentieel punt, want wanneer er strengere wetgeving komt, kan dit deze groep mensen belemmeren in hun werk en innovatie.

Discussie over AI-regelgeving

De regelgeving rond AI is een heet hangijzer voor veel regeringen, en de EU is één van de eersten die serieuze voorstellen hebben besproken. De AI-wet van de EU is echter bekritiseerd omdat deze te breed is in zijn definities van AI-technologieën, terwijl deze nog steeds te nauw gericht is op de applicatielaag. Het is dus van groot belang dat er een balans gevonden wordt in de definitie en toepassing van AI-wetgeving.

Focust op regulering van generatieve AI

De AI Act is bedoeld om regels te stellen voor allerlei soorten AI, maar tot nu toe is de meeste aandacht uitgegaan naar de regulering van generatieve AI. Dit zijn AI-systemen die nieuwe output kunnen genereren op basis van gegeven input, zoals chatbots of componerende muziekprogramma's. De manier waarop deze systemen gereguleerd worden, kan grote gevolgen hebben voor hun verdere ontwikkeling en toepassing.

Open-source toegang tot AI-modellen voordelig

Voorstanders van open-source pleiten voor een systeem waarin mensen niet hoeven te betalen om toegang te krijgen tot AI-modellen. Ze geloven ook dat er meer transparantie nodig is in de manier waarop een model is getraind. Dit zou kunnen bijdragen aan het vertrouwen in AI en de verdere ontwikkeling ervan kunnen stimuleren. Bovendien kunnen eventuele problemen met modellen sneller worden onderkend en aangepakt wanneer een brede groep mensen toegang heeft tot de onderliggende code.

Een ander belangrijk punt dat in de paper naar voren wordt gebracht, is de roep om AI-tools die in open-source bibliotheken worden gedeeld, niet onder commerciële activiteiten te laten vallen. Volgens de bedrijven zou dit betekenen dat deze tools niet onderworpen zouden zijn aan regulerende maatregelen, wat de ontwikkeling en het delen van deze tools zou bevorderen. Dit zou helpen om de AI-industrie als geheel te democratiseren en innovatie aan te moedigen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.