Britse waakhond roept op tot striktere regulering van AI-bedrijven

FFrits 18 september 2023 19:37

De Britse concurrentiewaakhond CMA pleit voor strengere regels om te voorkomen dat een paar grote technologiebedrijven de markt van kunstmatige intelligentie (AI) domineren. Transparantie en verantwoording spelen hierbij een cruciale rol.

Voorkomen van machtsmonopolie in AI

De Britse concurrentiewaakhond, de Competition and Markets Authority (CMA), wil de monopolisering van de kunstmatige intelligentie (AI) markt door enkele grote technologiebedrijven voorkomen. Bedrijven zoals OpenAI, bekend van ChatGPT, staan hierbij in de kijker. De vrees is dat deze bedrijven te machtig kunnen worden, waardoor de voordelen van AI niet breed in de economie worden gevoeld.

Transparantie en verantwoording nodig in AI

Naast het voorkomen van monopolievorming is de CMA ook bezig met het opstellen van regels die de consument moeten beschermen. Deze regels zullen zich richten op transparantie en verantwoording van AI-bedrijven. Vaak is het bijvoorbeeld onduidelijk waar AI-systemen hun informatie vandaan halen, en de antwoorden die deze systemen geven zijn niet altijd feitelijk correct. Deze nieuwe regels zouden moeten helpen om dit soort problemen aan te pakken.

Brede dialoog over nieuwe AI-regels

De CMA is van plan om actief de dialoog aan te gaan met verschillende betrokken partijen over de nieuwe regels. Dit omvat gesprekken met AI-bedrijven zoals Google, Meta en Microsoft, maar ook met consumentenorganisaties, overheden, wetenschappers en andere toezichthouders. Begin volgend jaar zal de CMA met haar bevindingen komen. Dit maakt deel uit van een bredere, internationale beweging om de markt van AI te reguleren, met landen zoals de Verenigde Staten die vergelijkbare stappen ondernemen.

Ook in Nederland is er behoefte aan duidelijke regelgeving rondom AI. Zo heeft de Consumentenbond toezichthouders en de politiek opgeroepen om de rechten van consumenten centraal te stellen bij de ontwikkeling en toepassing van AI. Men vindt dat consumenten erop moeten kunnen vertrouwen dat AI-systemen hen niet misleiden en geen misbruik maken van persoonlijke informatie.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.