Chatbots en AI: Een bedreiging of een boost voor jouw baan?

FFrits 8 september 2023 19:22

Kunstmatige intelligentie en chatbots zoals ChatGPT veranderen de manier waarop we werken. Hoewel ze veel banen zullen overnemen, kunnen ze ook nieuwe kansen creëren en bestaande taken vergemakkelijken. Ontdek hoe verschillende sectoren worden beïnvloed.

Chatbots en de klantenservice

Chatbots hebben de potentie om de klantenservice aanzienlijk te veranderen. Door hun vermogen om vragen te beantwoorden, kunnen ze klanten gemakkelijk informeren over productdetails of afbetalingsregelingen. Hoewel ze veel banen in de sector kunnen overnemen, zullen er nog steeds mensen nodig zijn om ingewikkeldere problemen aan te pakken. Het is dus geen volledige vervanging, maar eerder een hulpmiddel dat de werkdruk kan verminderen.

Chatbots zoals ChatGPT hebben al bewezen zeer competent te zijn in het schrijven van teksten op basis van feitelijke informatie. Ze worden al gebruikt om weersvoorspellingen en sportverslagen te schrijven, terwijl NewsGPT zich specialiseert in het publiceren van korte nieuwsartikelen geschreven door AI. Hoewel ze nog niet in staat zijn om lange en originele artikelen te schrijven, leren ze bij elke keer dat ze worden gebruikt.

Kunstmatige intelligentie kan een waardevol hulpmiddel zijn in de financiële sector, vooral omdat het snel complexe patronen kan identificeren in financiële verslagen en investeringsvoorstellen. Hoewel het de meest routinematige banen zal overnemen, kan het ook werknemers ondersteunen bij moeilijkere taken. Daarom is AI niet alleen een bedreiging, maar ook een kans voor de financiële sector.

AI op de fabrieksvloer

In de productie en industrie kunnen robots uitgerust met kunstmatige intelligentie al het handwerk in fabrieken overnemen. Deze trend zal zich alleen maar versnellen omdat robots steeds complexere taken aankunnen. Hoewel dit de behoefte aan menselijke arbeid in fabrieken vermindert, zijn er nog steeds mensen nodig om toezicht te houden op de productie en ervoor te zorgen dat de robots hun werk goed doen.

AI in de gezondheidszorg

In de gezondheidszorg kan kunstmatige intelligentie een grote rol spelen bij het ondersteunen van artsen bij het stellen van diagnoses en het behandelen van patiënten. Hoewel AI enkele functies van verpleegkundigen kan overnemen, zoals plannen, documenteren, medicatie bijhouden en ervoor zorgen dat patiënten correct worden behandeld, is er nog steeds een menselijke factor nodig om de suggesties van de AI te beoordelen en goed te keuren.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.