Chatbots en het menselijke angstbeeld: niets meer dan een technische storing?

FFrits 30 augustus 2023 18:13

De recente technische storing van Snapchat's chatbot, My AI, die leidde tot zelfstandig geplaatste verhalen, heeft het gesprek over kunstmatige intelligentie (AI) en de angst die het bij mensen oproept, opnieuw aangewakkerd. Maar is deze angst gerechtvaardigd, of is het slechts een misvatting?

Onrust door technische storing, niet door AI

Recentelijk zorgde een technische storing bij de chatbot van Snapchat, My AI, voor opschudding. De bot plaatste uit zichzelf verhalen, wat bij gebruikers voor onrust zorgde. Deskundigen stellen echter dat de toenemende angst voor kunstmatige intelligentie (AI) hoewel begrijpelijk, niet per se gerechtvaardigd is. Zij benadrukken dat computers die menselijk gedrag vertonen ons misschien angstig kunnen maken, maar dat dit meer zegt over onze eigen percepties dan over de daadwerkelijke dreiging van AI.

Historisch gezien hebben mensen altijd een zekere mate van terughoudendheid getoond ten aanzien van nieuwe technologieën. Volgens Rudy van Belkom, directeur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek, wordt nieuwe technologie vaak snel gezien als een bedreiging. Deze angst is echter vaak ongegrond en wordt meer gedreven door onbekendheid en onbegrip dan door daadwerkelijke risico's.

Dr. Anne Kathrin Klesse, een wetenschapper bij het Data Center for Analytics in Rotterdam, stelt dat het scheiden van AI en algoritmen van menselijke input kan leiden tot angst en wantrouwen. Haar onderzoek toont aan dat mensen advies van AI-systemen minder snel accepteren wanneer ze AI en algoritmen als onafhankelijke entiteiten beschouwen. Dit wijst op de noodzaak om het publiek beter te informeren over hoe deze technologieën werken en te benadrukken dat ze gebaseerd zijn op menselijk denken en input.

AI in de gezondheidszorg: een kwestie van vertrouwen

Het wantrouwen tegenover AI is niet beperkt tot sociale media en chatbots. Het strekt zich uit tot belangrijke gebieden zoals de gezondheidszorg. Onderzoek toont aan dat mensen minder vertrouwen hebben in medische behandelingen die worden geadviseerd door AI. Dit suggereert dat ondanks de aanzienlijke vooruitgang in AI-technologie, er nog steeds aanzienlijke barrières zijn voor de acceptatie ervan in belangrijke gebieden van ons leven.

De mens achter de AI: een noodzakelijk inzicht

Volgens Dr. Klesse is het cruciaal om te benadrukken dat AI en algoritmen niet zonder menselijke input kunnen functioneren. Dit kan helpen om de angst voor AI te verminderen en de acceptatie ervan te vergroten. Door te begrijpen dat AI-systemen zijn gebaseerd op menselijke kennis en bijdragen, kunnen mensen zich meer op hun gemak voelen bij het gebruik van deze systemen en de voordelen ervan inzien.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.