Curaçao nog niet klaar voor grootschalige implementatie van AI

FFrits 23 september 2023 13:22

Curaçao heeft momenteel niet de middelen, capaciteit of budget om een alomvattend kunstmatige intelligentie (AI) beleid en infrastructuur te ontwikkelen. In plaats daarvan focust de overheid zich op het verbeteren van de IT-basisinfrastructuur en werkt het Centraal Bureau voor de Statistiek aan een 'Data Warehouse'.

Gebrek aan middelen voor AI-ontwikkeling

Hoewel de voordelen van AI voor zowel de overheid als de burgers van Curaçao duidelijk zijn, ontbreekt het op dit moment aan de nodige middelen om een uitgebreid AI-beleid en infrastructuur te ontwikkelen. De overheid heeft ervoor gekozen om haar beperkte middelen te gebruiken voor het verbeteren van de IT-basisinfrastructuur. Het is duidelijk dat er veel werk aan de winkel is voordat AI volledig kan worden geïntegreerd in de overheid en de gemeenschap.

Ondanks de huidige beperkingen in middelen en capaciteit, werkt het CBS actief aan het opzetten van een 'Data Warehouse'. Dit is een centrale opslagplaats waarin gegevens van alle instanties in de gemeenschap kunnen worden verzameld en gecentraliseerd. Dit 'Data Warehouse' zou in de toekomst als basis kunnen dienen voor informatie voor allerlei toepassingen die met AI werken. Deze ontwikkeling toont aan dat er wel degelijk stappen worden gezet in de richting van een AI-vriendelijke infrastructuur.

Conceptverdrag voor verantwoord AI-gebruik

Onlangs heeft het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) een conceptverdrag van de Europese Raad ontvangen. Dit conceptverdrag formuleert beginselen en basisregels voor het verantwoord gebruik van AI, in overeenstemming met mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. Dit wijst op de noodzaak voor Curaçao om haar AI-beleid en -wetgeving aan te passen in overeenstemming met internationale normen en verdragen.

Voordelen en uitdagingen van AI

Hoewel AI de potentie heeft om de efficiëntie en kwaliteit van overheidsdiensten aanzienlijk te verbeteren, is het ook belangrijk om de mogelijke nadelen en uitdagingen te erkennen. Zo moet er bijzondere aandacht worden besteed aan privacy- en gegevensbeveiliging, en moet er rekening worden gehouden met de mogelijke afhankelijkheid van externe technologie. Ook het risico van een toenemende digitale kloof is een belangrijk punt van overweging.

Met de huidige beperkingen in middelen en capaciteit zou Curaçao in de toekomst kunnen overwegen om samen te werken met internationale partners of organisaties voor toegang tot expertise en middelen op het gebied van AI. Dit zou kunnen helpen bij het ontwikkelen van een gestructureerd en effectief AI-beleid dat de behoeften van zowel de overheid als de samenleving van Curaçao ondersteunt.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.