De Automatische Oorlogvoering van de Toekomst: AI en Robots aan het Front

FFrits 25 juli 2023 13:42

Technologie is altijd een game-changer geweest in militaire strategie en oorlogvoering, maar niets heeft het slagveld meer veranderd dan de recente ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie (AI) en robotica. De US Navy's Task Force 59, gericht op het integreren van AI en robotica in de maritieme operaties, illustreert de nieuwe golf van oorlogvoering waarin autonome systemen de leiding nemen.

Integratie van AI en robotica in maritieme operaties

Task Force 59 maakt deel uit van de strategische initiatieven van de US Navy om een geavanceerd oorlogslandschap te creëren. Deze groep is specifiek gericht op het integreren van robotica en AI in de maritieme operaties. Ze doen dit door de nieuwste technologieën van particuliere aannemers te verwerven en deze samen te voegen tot een coherent geheel. Het team heeft meer dan een dozijn onbemande platforms geïntegreerd, waaronder oppervlakteschepen, onderwatervoertuigen en luchtdrones. Deze platforms vormen de gedistribueerde 'ogen en oren' van Task Force 59, die de oceaanoppervlakken observatie met camera's en radar, luisteren onder het water met hydrofoons en de verzamelde data analyseren met patroonherkenningsalgoritmes.

Een van de cruciale punten die door leiders bij de basis wordt benadrukt, is dat de autonome systemen die ze testen niet bedoeld zijn voor gewapende interventie. Ze zijn er in plaats daarvan om de zichtbaarheid te verbeteren en de bemanning van de schepen te ondersteunen. Dit betekent echter niet dat de afstand tussen onbewapend en bewapend groot is. Afhankelijk van de situatie en de behoeften, kan het enige wat nodig is om van een onbewapend naar een bewapend systeem over te gaan, het omwisselen van ladingen en het aanpassen van de software zijn. Dit roept vragen op over de mogelijke toekomstige toepassingen van deze autonome systemen.

Bestaande autonome systemen met dodende capaciteit

Hoewel het concept misschien beangstigend klinkt, is de realiteit dat autonome systemen met de capaciteit om te doden al over de hele wereld bestaan. In elke grote conflict, zelfs een ver van Wereldoorlog III, zou elke partij in de nabije toekomst in de verleiding kunnen komen om deze systemen niet alleen te bewapenen, maar ook om menselijk toezicht te verwijderen, waardoor de machines op hun eigen, razendsnelle tempo kunnen vechten. In deze AI tegen AI oorlog, zullen alleen mensen sterven. Het is daarom redelijk om ons af te vragen: hoe denken deze machines en de mensen die ze bouwen?

Snelle evolutie en integratie van autonome technologie

Een ding is zeker: de technologie van autonome systemen evolueert snel. Het potentieel van deze technologie wordt herkend en in hoog tempo geïntegreerd in het militaire apparaat. Zelfs in het gezicht van ethische en praktische overwegingen, is de roep om goedkopere, efficiëntere en risicovrije oorlogvoering te sterk om te negeren. Dit betekent niet alleen een verschuiving in de manier waarop oorlogen worden gevoerd, maar ook in de manier waarop we nadenken over oorlog en conflict. Het is een verontrustende gedachte, maar het is een realiteit die we onder ogen moeten zien.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.