De kunst van het vragenstellen: Hoe stuur je een AI-gestuurde chatbot met slimme prompts?

FFrits 29 juli 2023 17:22

De hype rondom AI-gedreven taalverwerkingstools zoals ChatGPT is voorbij en chatbots worden steeds meer een gemeengoed. Maar hoe train je jouw AI om effectief te communiceren en juiste antwoorden te genereren? Het antwoord ligt in de techniek van het prompt engineering.

Wat is prompt engineering?

In de wereld van kunstmatige intelligentie verwijst 'prompt engineering' naar de kunst van het effectief communiceren met generatieve AI-modellen. Hierbij heb je de taak om een zogenaamde 'prompt' of aanwijzing te bedenken die het AI-systeem aanzet tot het genereren van tekst, afbeeldingen of muziekfragmenten. Het is een delicaat proces, omdat de formulering van je prompt de output van het systeem drastisch kan beïnvloeden. Een weloverwogen en zorgvuldig geformuleerde prompt zorgt ervoor dat de output aansluit bij je verwachtingen.

Hoewel je op het eerste gezicht zou kunnen denken dat het formuleren van prompts vergelijkbaar is met het stellen van gewone vragen, is het proces aanzienlijk complexer. Het vereist namelijk dat je rekening houdt met de specifieke kenmerken van het AI-model waar je mee werkt. Dit betekent dat je moet begrijpen hoe het model denkt en opereert, zodat je de aanwijzingen kunt formuleren op een manier die het model zal begrijpen. Dit leidt tot outputs die consistent nuttig, interessant en relevant zijn voor wat je in gedachten had.

Het correct en effectief toepassen van prompt engineering kan je leven een stuk makkelijker maken, zowel op het werk als thuis. In het bedrijfsleven kan het bijvoorbeeld worden gebruikt om e-mails op te stellen, vergadernotities samen te vatten of zelfs complexe contracten op te stellen. Maar ook in je privéleven kan prompt engineering van pas komen, bijvoorbeeld bij het plannen van vakanties of het beantwoorden van complexe vragen. Het zorgt ervoor dat je een van de krachtigste persoonlijke assistenten ter wereld kunt gebruiken om productiever te zijn of dingen te creëren die je normaal gesproken niet zou kunnen.

Welke prompting-technieken zijn er?

Een breed scala aan technieken kan worden gebruikt om effectieve prompts te formuleren. Een van de meest populaire is het gebruik van zogenaamde 'persona's'. Hierbij geef je het systeem de opdracht om te handelen als een bepaald personage – bijvoorbeeld een advocaat, een persoonlijke tutor, een drilsergeant – en het systeem zal outputs genereren die de toon en stem van dat personage imiteren. Daarnaast kan de 'keten-van-gedachte' benadering bijzonder nuttig zijn bij het oplossen van problemen. In dit geval vraag je het model om 'stap voor stap' te denken, wat vaak resulteert in meer gedetailleerde en uitgebreide resultaten.

Wat moet je vermijden bij prompt engineering?

Hoewel het verleidelijk kan zijn om vage taal te gebruiken bij het formuleren van je prompts, is dit iets dat ten koste van alles moet worden vermeden. AI-modellen missen het vermogen om je persoonlijke smaak, ideeën of visies te begrijpen zonder aanvullende informatie. Daarom moet je ervoor zorgen dat je zo specifiek en gedetailleerd mogelijk bent bij het formuleren van je prompts. De sleutel is om zo concreet mogelijke instructies te geven die misinterpretatie minimaliseren.

Kan prompt engineering onjuistheden van AI-modellen corrigeren?

Ondanks de vele voordelen van prompt engineering, is het belangrijk om te erkennen dat het geen perfecte oplossing is. AI-modellen zijn complexe systemen die fouten kunnen maken en soms onjuiste informatie kunnen genereren. Echter, door zorgvuldig gebruik van prompts, is het mogelijk om deze onjuistheden te corrigeren nadat ze zijn ontstaan. Bijvoorbeeld, als de chatbot onjuiste beweringen doet, kun je de fouten aanwijzen en vragen om het antwoord te herschrijven op basis van je feedback.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.