De verborgen prijs van de AI-explosie: Sociale en milieu-impact

FFrits 19 juli 2023 09:32

Terwijl de gesprekken over kunstmatige intelligentie (AI) zich voornamelijk richten op thema's als superslimme AI die ons uitroeit of banen steelt, zijn de minder belichte sociale en milieueffecten van onze AI-consumptie even belangrijk. Deze effecten variëren van het aanzienlijke verbruik van energie en water tot de mogelijke uitbuiting van menselijke arbeid in lage-inkomenslanden.

Groeiende koolstofemissies door AI

Hoewel minder dan 1% misschien niet veel lijkt, is het belangrijk om te beseffen dat dit cijfer in de nabije toekomst aanzienlijk kan stijgen. Volgens een schatting van de Franse denktank The Shift Project is de uitstoot door het gebruik van digitale technologieën nu al hoger dan die van de luchtvaartindustrie. Grote taalmodellen (LLM's) zoals ChatGPT, die draaien op geavanceerde computationele systemen, verbruiken aanzienlijke hoeveelheden energie in datacenters over de hele wereld. De AI-markt wordt voorspeld negenvoudig te groeien tegen 2030, wat ongetwijfeld zal leiden tot verdere groei van de koolstofemissies.

Naast de energieconsumptie hebben AI-modellen en datacenters ook een aanzienlijke waterfootprint. Datacenters gebruiken water om de servers te koelen waarop AI-modellen worden getraind en ingezet. Een recent voorbeeld hiervan is Google, dat onder vuur kwam te liggen voor het plannen van een nieuw datacenter in het door droogte getroffen Uruguay, dat naar schatting 7,6 miljoen liter water per dag zou gebruiken om de servers te koelen. Er is ook water nodig om de elektriciteit op te wekken die wordt gebruikt om datacenters te draaien. Deze groeiende waterfootprint is een andere onbedoelde impact van onze consumptie van AI.

Sociale gevolgen van AI

De sociale gevolgen van AI zijn net zo belangrijk als de milieu-impact. Tijdens de trainingsfase van LLM's is vaak veel menselijke input nodig. Deze input wordt doorgaans uitbesteed aan onafhankelijke contractanten in lage-inkomenslanden, wat heeft geleid tot kritiek op 'digitale sweatshops'. Daarnaast kunnen LLM's ook worden gebruikt voor het genereren van nepnieuws en propaganda, wat het risico met zich meebrengt dat AI kan worden gebruikt om de publieke mening te manipuleren en potentieel democratische processen kan ondermijnen.

Mogelijke oplossingen voor AI-impact

Er zijn verschillende manieren om de negatieve impact van AI te verminderen. Een daarvan is de implementatie van strengere regelgeving. De Europese Unie en de V.S. hebben al stappen ondernomen om de risico's van AI-gebruik te beperken. Een andere oplossing is het creëren van duurzaamheidsnormen en -certificeringen voor AI-diensten. Deze zouden gebruikers kunnen helpen de impact van specifieke AI-diensten te begrijpen en te vergelijken, waardoor ze kunnen kiezen voor diensten die gecertificeerd zijn. Daarnaast kunnen bedrijven hun middelengebruik optimaliseren om de algehele energie- en waterconsumptie te verminderen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.