De verborgen vooroordelen van AI: Seksisme ingebed in technologie

FFrits 8 maart 2024 07:01

Kunstmatige intelligentie (AI) programma's, waaronder chatbots en beeldcreërende software, worden beschuldigd van het vertonen van seksistisch gedrag - een weerspiegeling van de vooroordelen en ongelijkheden in onze samenleving. Experts zijn van mening dat neutraliteit in AI een illusie is en dat technologie uiteindelijk een product is van de mensen die het creëren.

Seksistische bias in AI-programma's

Veelgebruikte AI-programma's, inclusief chatbots en software die afbeeldingen produceert, kunnen doen vermoeden dat mannen de slimme dokters zijn, terwijl vrouwen thuis bij de kinderen horen. Deze stereotypering is echter niet representatief voor de realiteit en is ingebed in de data waarmee de AI-programma's getraind worden. De vooroordelen en ongelijkheden uit onze fysieke wereld vinden dus hun weg naar de technologische wereld.

Neutraaliteit in AI: een illusie

Het idee dat technologie neutraal is, wordt door experts als een groot misverstand beschouwd. AI is, net als wij, bevooroordeeld, omdat het uiteindelijk een product is van de mensen die het creëren. Het idee om een volledig 'eerlijke' AI te creëren, wordt dus ook gezien als onmogelijk; vooroordelen kunnen nooit volledig worden geëlimineerd uit AI-systemen.

Ondanks de inherente vooroordelen in AI, is het mogelijk om een ongewenste bias te vervangen door een gewenste bias. Dit betekent dat we, voorafgaand aan de training van AI, duidelijk moeten definiëren wat we als een wenselijk beeld zien. Echter, dit brengt nieuwe vormen van ongelijkheid met zich mee, omdat de vraag oprijst wie mag bepalen wat een 'wenselijk' beeld is.

Door de inherente vooroordelen kan AI moeite hebben om seksistisch gedrag af te leren. Dit kan leiden tot minder diversiteit in bedrijven, vooral als AI-systemen worden gebruikt in het wervingsproces. Historische data kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat het AI-systeem het patroon van het aannemen van meer mannen voor technische rollen herhaalt.

Het streven naar neutraliteit: een onbereikbare doel?

De gedachte dat er ooit een volledig neutrale AI zal komen, wordt als onrealistisch beschouwd. Zowel mensen als de technologie die we creëren, zijn niet in staat tot totale neutraliteit. We brengen altijd onszelf en onze vooroordelen in de technologie die we creëren. De toekomst van gelijkheid en inclusiviteit ligt volgens experts dan ook niet in de technologie, maar in onszelf.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.