Ethereum's oprichter Vitalik Buterin: 'Voorzichtig met samensmelten AI en crypto'

FFrits 1 februari 2024 07:02

Vitalik Buterin, de oprichter van Ethereum, roept op tot voorzichtigheid bij de combinatie van blockchain-technologie en kunstmatige intelligentie, bekend als AI. Hoewel hij de waarde van deze combinatie erkent, benadrukt hij dat de risico's niet onderschat moeten worden.

Voorzichtigheid geboden bij fusie blockchain en AI

Buterin, de bekende oprichter van Ethereum, ziet een grote waarde in het samensmelten van blockchain-technologie en kunstmatige intelligentie, maar hij roept ontwikkelaars op om voorzichtig te zijn met deze combinatie. Hij benadrukt dat de risico's van deze samensmelting niet over het hoofd gezien mogen worden. Bijvoorbeeld, AI kan een rol spelen in het veilig navigeren van handel, maar als dat orakel dat AI gebruikt, kan worden aangevallen, kan er veel geld verloren gaan.

Volgens Buterin zijn open-source AI-modellen momenteel kwetsbaar voor aanvallen. Kwaadwillende actoren kunnen gemakkelijk de code inspecteren en hun aanvallen optimaliseren. Gesloten AI-modellen zijn misschien veiliger door hun obscuriteit, maar hun gebrek aan transparantie maakt het moeilijk om te achterhalen hoe ze werken en of ze onpartijdigheid garanderen. Maar in de decentrale wereld van blockchain en crypto is transparantie uiterst belangrijk. Daarom waarschuwt Buterin voor de risico's van zowel open als gesloten AI-modellen.

Uitdaging: gedecentraliseerde AI en blockchain

Buterin ziet een enorme uitdaging in het creëren van een 'singleton': een enkele gedecentraliseerde vertrouwde AI die efficiënt gebruik maakt van crypto en blockchain. Dergelijke applicaties hebben volgens hem veel potentie, maar hij benadrukt dat ook zo'n systeem kan falen. Daarom is het essentieel dat ontwikkelaars voorzichtig zijn wanneer ze blockchains en cryptografische technieken gebruiken om dergelijke systemen te creëren.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.