Eurocommissaris Vestager en het aanpakken van AI: een kijk op de risico's en regelgeving

FFrits 26 augustus 2023 12:42

Kunstmatige intelligentie (AI) blijft een hot topic, maar wie gaat de risico's en de impact echt kunnen overzien? Eurocommissaris Margrethe Vestager ziet dit als haar taak. Hoe gaat zij te werk en hoe ziet zij de toekomst van AI?

Vestager: de 'drakendoder' van techbedrijven

Margrethe Vestager, de 'drakendoder' van de Europese Commissie, heeft haar reputatie verdiend door een harde aanpak van grote techbedrijven zoals Apple, Google en Amazon. Ze heeft miljardenboetes opgelegd voor overtredingen van Europese mededingingsregels en belastingrecht. Nu richt ze haar aandacht op kunstmatige intelligentie. Er is een dringende behoefte aan betere regels om de razendsnelle ontwikkelingen en de mogelijke risico's van AI te beteugelen. Hierbij krijgt ze de steun van veel techbedrijven, die zelf ook pleiten voor een betere regulering van deze nieuwe technologie.

'AI-act': Vestager aan het roer

Europa is momenteel de enige grote wetgever die een speciale wet voor kunstmatige intelligentie voorbereidt: de 'AI-act'. Door haar betrokkenheid bij deze wetgeving wordt Vestager door sommige mensen gezien als 'de enige die AI nog kan stoppen'. Dit is echter een misvatting volgens de Eurocommissaris zelf. Ze is er stellig van overtuigd dat regulering nodig is, maar niet om AI te stoppen. Haar doel is eerder om de risico's en impact van AI te beheersen en te sturen.

AI: een krachtig, maar beheersbaar instrument

Het idee dat AI een existentieel risico vormt, zoals het horrorscenario waarin robots de mensheid uitroeien, ziet Vestager voornamelijk als theoretisch. Ze is ervan overtuigd dat de risico's van AI beheersbaar zijn. Ze ziet AI niet als goed of slecht, maar als een krachtig instrument dat ook voor nuttige zaken ingezet kan worden, zoals het voorkomen van een klimaatramp. Haar belangrijkste zorg ligt echter bij de snelle toegankelijkheid van AI voor het grote publiek en de mogelijke risico's die daarmee gepaard gaan.

Bindende regels en sectorale zelfregulering

Vestager legt uit dat de inspanningen van de Europese Commissie op dit moment gericht zijn op twee zaken. Ten eerste, het ontwikkelen van bindende en dwingende regels voor AI. Ten tweede, een uitbreiding van de bestaande regels op het gebied van privacy en auteursrecht, middels een nieuwe Digital Services Act. In aanvulling hierop roept ze de sector op tot zelfregulering met voorlopige gedragscodes en aanbevelingen voor het beheersen van risico's die verbonden zijn aan nieuwe AI-tools.

Een van de grootste bedreigingen die Vestager ziet, is het gebruik van AI voor het verspreiden van desinformatie met als doel politieke onrust te zaaien. In de Digital Services Act roept ze de grote platforms op om actief desinformatie te bestrijden. Dit blijkt echter een uitdaging te zijn, omdat het moeilijk kan zijn om te bepalen wat wel of niet als desinformatie wordt beschouwd.

Techbedrijven, zoals Google, zijn terughoudend om hun algoritmen vrij te geven uit angst voor concurrentie en manipulatie. Als oplossing stelt Vestager voor om een Europees Expertise Centrum op te richten. Dit centrum zou de software van deze bedrijven in vertrouwelijkheid kunnen onderzoeken. Op deze manier kunnen bedrijven meer transparantie bieden over hun werking zonder dat hun bedrijfsgeheimen op straat komen te liggen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.