Google's AI verscherpt haar eigen TPU: een stap naar zelfverbeterende chips

FFrits 1 september 2023 19:09

Google's TPU AI-accelerator wordt ingezet om efficiëntere versies van zichzelf te fabriceren. Deze ontwikkeling is voornamelijk gericht op het optimaliseren van het blokontwerp van TPU (Tensor Processing Units), waarbij AI opmerkelijk sneller en efficiënter blijkt dan menselijke experts.

AI optimaliseert TPU-chipontwerp

Google's TPU AI-accelerator, gericht op het optimaliseren van het blokontwerp van TPU-chips, is een spannende ontwikkeling in de wereld van AI en chipontwerp. Deze chips worden steeds complexer omdat artificial intelligence-modellen steeds meer eisen stellen aan de hardware. Door deze complexiteit te beheren en efficiëntie te verbeteren, is de TPU AI-accelerator van Google in staat om betere, krachtigere chips te creëren.

Volgens Google duurt het ongeveer drie jaar om een nieuwe chip te ontwikkelen. Dit proces is opgesplitst in vier fasen: conceptcreatie, ontwerpimplementatie, tape-out bij chipfabrikanten en overgang naar massaproductie. Hoewel deze fasen een noodzakelijke stap zijn in het proces, zijn ze moeilijk te versnellen en nemen ze vaak meer tijd in beslag naarmate de chips complexer worden.

AI verslaat mensen in chipontwerp

Een opvallend voordeel van het gebruik van AI bij chipontwerp is de snelheid. Waar een menselijke expert gemiddeld 6 tot 8 weken nodig heeft om een nieuw TPU-blok te ontwikkelen, kan een AI dit in slechts 24 uur bereiken. Niet alleen is de AI sneller, maar de uiteindelijke kabellengte in het ontwerp is gemiddeld 2,9 keer korter dan bij handmatige ontwikkeling. Dit duidt op een hogere efficiëntie in het ontwerpproces door AI.

AI kiest organische chip lay-out

Naast efficiëntie en snelheid, valt ook op dat AI een meer organische lay-out kiest bij het ontwerp van de chip. Dit leidt tot betere prestaties: van de 37 ontwikkelde blokken presteerden er 26 beter dan hun menselijk ontworpen tegenhangers. Deze bevindingen suggereren een spannende toekomst voor AI in chipontwerp, waarbij de AI niet alleen sneller ontwerpt, maar ook superieure resultaten oplevert.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.