Google's Assistant krijgt een grote make-over: de opmars van generatieve AI

FFrits 1 augustus 2023 00:32

In een strategische koerswijziging bereidt Alphabet Inc zich voor om haar Google Assistant te transformeren door middel van generatieve AI-technologieën. Deze verandering zal invloed hebben op eindgebruikers, ontwikkelaars en Google's eigen medewerkers.

Alphabet implementeert generatieve AI in Google Assistant

In een interne e-mail heeft Alphabet Inc aangekondigd dat het bedrijf van plan is haar Google Assistant drastisch te veranderen door middel van generatieve AI-technologieën. Deze technologieën, die vergelijkbaar zijn met die gebruikt worden in ChatGPT en Google's Bard chatbot, zullen de manier waarop de Assistant functioneert voor eindgebruikers, ontwikkelaars en het personeel van Google zelf fundamenteel veranderen. Het doel van deze transformatie is om de huidige en nieuwe methodologieën gelijktijdig te ondersteunen.

Naast deze technologische omschakeling, wordt er ook een herstructurering doorgevoerd binnen de teams die verantwoordelijk zijn voor de Google Assistant. Hoewel het aantal ontslagen beperkt is, betekent dit wel het verdwijnen van enkele posities binnen het team, dat uit duizenden medewerkers bestaat. Ondanks deze veranderingen blijft Google's inzet voor de Assistant onverminderd sterk; het bedrijf heeft hoge verwachtingen van de toekomst van de Assistant.

Project Tailwind: Google's initiatief voor gepersonaliseerde AI-diensten

Als blijk van Google's toewijding aan AI heeft het bedrijf Project Tailwind geïnitieerd. Dit is een programma dat gebruikers de mogelijkheid biedt om toegang te krijgen tot privé en gepersonaliseerde AI. Gebruikers kunnen hun gegevens invoeren in Tailwind, dat vervolgens op basis van deze gegevens een samenvatting of conclusie genereert. Dit kan met name nuttig zijn voor studenten, die hun notities, opdrachten en andere materialen in Tailwind kunnen invoeren om een samenvatting en conclusie te laten genereren. Gebruikers kunnen zich aanmelden voor vroege toegang op de Project Tailwind-pagina.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.