Grootmachten Google, OpenAI, en Microsoft richten 'Frontier Model Forum' op voor AI regulatie

FFrits 26 juli 2023 14:42

Google, Microsoft, ChatGPT-maker OpenAI en AI-startup Anthropic hebben aangekondigd om samen te werken in de vorm van een industrie-waakhondgroep, genaamd 'Frontier Model Forum'. Dit forum zal zich richten op de 'veilige en verantwoorde' ontwikkeling van AI-modellen.

Formeren van het Frontier Model Forum

De technologiegiganten Google, Microsoft, OpenAI en AI-startup Anthropic hebben aangekondigd een nieuwe industrie-waakhondgroep te vormen, genaamd het 'Frontier Model Forum'. Dit forum heeft als doel de 'veilige en verantwoorde' ontwikkeling van grensverleggende AI-modellen te monitoren. Hoewel overheden wereldwijd al hebben geïnvesteerd in de regulatie van AI-ontwikkeling en -implementatie, wijst het forum op de noodzaak van verdere werkzaamheden op het gebied van veiligheidsnormen en evaluaties.

Kernambities van het Frontier Model Forum

Het Frontier Model Forum heeft verschillende primaire doelen. Ten eerste wil het onderzoek naar AI-veiligheid bevorderen. Daarnaast wil het forum de beste praktijken identificeren voor de verantwoorde ontwikkeling en implementatie van grensmodellen. Verder streeft het forum ernaar samen te werken met overheden en maatschappelijke leiders en inspanningen te ondersteunen om toepassingen te ontwikkelen. Het forum is open voor organisaties die aan de vooraf gedefinieerde criteria voldoen, waaronder het ontwikkelen en implementeren van grensmodellen.

Adviesraad en raadpleging van de burgermaatschappij

Het Frontier Model Forum heeft plannen om een adviesraad op te zetten. Deze adviesraad zal de prioriteiten en strategie van de groep sturen. De oprichtende bedrijven, waaronder Google, Microsoft en OpenAI, zijn van plan om 'de burgermaatschappij en regeringen' te raadplegen over het ontwerp van het Forum. Het doel van deze raadplegingen is om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van AI-technologie veilig, beveiligd en onder menselijke controle blijft.

Afgelopen juli hebben verschillende vooraanstaande AI-bedrijven, waaronder OpenAI, Google, Microsoft en Anthropic, een ontmoeting gehad met functionarissen van het Witte Huis. Tijdens deze bijeenkomst hebben de bedrijven hun inzet voor de veilige, beveiligde en transparante ontwikkeling van AI bevestigd. Dit is een belangrijke mijlpaal in de gezamenlijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de voordelen van AI-technologie ten goede komen aan de hele mensheid.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.