Het AI-conflict vindt sneller dan verwacht een oplossing

FFrits 20 juli 2023 17:37

De AI-wapenwedloop, die bedrijven als Microsoft, Google en Meta betrokken zag, lijkt eerder tot een stilstand te komen dan verwacht, waarbij Meta onlangs zijn LLaMA taalmodel gratis aanbood op Microsoft's Azure platform.

Bedrijven slaan hun eigen AI-wegen in

In de afgelopen maanden zagen we grote bedrijven zoals Microsoft, Google en Meta hun eigen weg inslaan in de wereld van kunstmatige intelligentie. Microsoft koos ervoor om zich aan te sluiten bij OpenAI, terwijl Google besloot om hun eigen taalmodel Bard te lanceren. Meta, aan de andere kant, begon te werken aan hun eigen grote taalmodel, bekend als LLaMA. Dit toont aan dat verschillende bedrijven verschillende strategieën hanteren om hun voetafdruk in de AI-industrie te vergroten.

LLaMA wordt gratis aangeboden op Azure

In een verrassende wending heeft Meta onlangs besloten om hun LLaMA taalmodel gratis beschikbaar te stellen op Microsoft's Azure platform. Dit is een belangrijke ontwikkeling, omdat het de potentie toont van interoperabiliteit in AI. Door het LLaMa-model open te stellen, wordt het mogelijk voor ontwikkelaars om met het model te werken en dit te integreren in hun eigen applicaties, wat de toegang tot AI verder democratiseren kan. Het is een veelbelovende stap richting een meer open en samenwerkingsgerichte toekomst in de AI-industrie.

Ondanks de voordelen van openheid en interoperabiliteit, zijn er nog steeds bezorgdheden rond veiligheid en concurrentie. Ilya Sutskever, medeoprichter en hoofdwetenschapper van OpenAI, heeft bijvoorbeeld zijn spijt geuit over het delen van onderzoek uit angst voor concurrentie en veiligheid. Door datasets openbaar te maken, wordt het gemakkelijker voor mensen om inbreuk te maken op auteursrechten, omdat mensen kunnen zien welke bronnen werden gebruikt om modellen te trainen. Dit is een belangrijk punt van overweging voor bedrijven die overwegen om hun AI-modellen open te stellen.

Interoperabiliteit voor betere resultaten

Interoperabiliteit van AI-systemen kan positieve gevolgen hebben voor de gebruikerservaring. Door AI-systemen te laten samenwerken, kunnen bijvoorbeeld zoekopdrachten verbeterd worden. Bedrijven die modellen kunnen trainen op verschillende datasets kunnen een betere, vollere service bieden. En als een model verkeerd is, kan overmatige afhankelijkheid van één informatiebron mogelijk worden vermeden. Het is dus duidelijk dat interoperabiliteit meer is dan alleen een leuke bijkomstigheid - het heeft het potentieel om de manier waarop we AI gebruiken te transformeren.

Hoewel de beschikbaarheid van LLaMa op Azure een grote stap voorwaarts is, zijn we er nog niet helemaal. Op dit moment betekent dit namelijk nog niet dat apps die ontwikkeld zijn met LLaMa kunnen communiceren met apps die draaien op OpenAI's GPT-modellen. Er is nog geen brug gebouwd die deze mogelijkheid biedt. Desondanks is de beschikbaarheid van LLaMa op Azure een belangrijke stap in de goede richting voor open source en interoperabiliteit.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.