Het effect van generatieve AI op ons schrijven: een positieve toekomst

FFrits 22 juli 2023 16:32

Generatieve Kunstmatige Intelligentie (GenAI) wordt niet de ondergang van het schrijven, maar juist een nieuwe impuls. Het is aan onderwijsinstellingen en docenten om zich aan te passen en studenten voor te bereiden op het ethisch gebruik van deze technologieën.

GenAI en de angst voor het nieuwe

De huidige angst voor GenAI en het effect ervan op het schrijven wordt te snel opgeblazen. Ophef over de invloed van technologie op het schrijven is niet nieuw. Denk aan de vroege reacties op Wikipedia, waarbij docenten en onderwijsinstellingen studenten probeerden te verbieden om deze bron te gebruiken. Uiteindelijk werd het gebruik van Wikipedia in het klaslokaal normaal en geaccepteerd. Het is belangrijk om te begrijpen dat alle technologieën óf alomtegenwoordig en genaturaliseerd worden, óf verouderen omdat een andere technologie nuttiger is.

De positieve impact van GenAI op het schrijven

Verzet tegen verandering uit pure nostalgie naar hoe we vroeger leerden of schreven, is niet productief. We moeten nadenken over hoe GenAI het schrijven kan verrijken. GenAI-bots zullen waarschijnlijk banen creëren, zoals 'Prompt Engineer', een rol waarin iemand GenAI instrueert om nuttige uitkomsten te leveren. Dit zal een veelvoorkomende carrière worden in het komende decennium.

De toekomst van GenAI in het onderwijs

GenAI zal niet alleen de manier waarop we schrijven veranderen, maar ook de manier waarop we denken over schrijven in het onderwijs. Onderwijsinstellingen zullen zich moeten aanpassen aan deze nieuwe realiteit. Bedrijven zoals Jasper AI gokken op de groei van eigen GenAI-platforms en de toename van GenAI-ondersteunde omgevingen in de toekomst. Het is essentieel dat scholen en hogescholen zich aanpassen aan deze verschuiving en studenten voorbereiden op het effectief en ethisch werken met GenAI.

Sommige onderwijsinstellingen nemen een vooruitstrevende houding aan ten opzichte van GenAI. De University of Florida is een voorbeeld van een instelling die de angst voor technologie gebruikt om de rol van AI in het onderwijs kritisch te evalueren. In plaats van het opleggen van beperkingen, kiezen deze onderwijsinstellingen voor een dialoog over het integreren van GenAI in het onderwijs. Deze vooruitziende blik is essentieel voor het vormen van een toekomst waarin GenAI een nuttig en ethisch hulpmiddel is voor het schrijven.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.