Hoe AI de broodnodige boost kan geven aan de economie

FFrits 3 augustus 2023 16:53

De groei van de productiviteit in de VS is de afgelopen jaren traag geweest. Artificiële Intelligentie (AI), vooral generatieve AI, kan dit omkeren met ingrijpende veranderingen in industrieën en werkprocessen, wat op zijn beurt de productiviteit en innovatie kan stimuleren.

Generatieve AI als katalysator voor transformatie

De impact van generatieve AI is enorm: het kan industrieën volledig transformeren, bedrijfsprocessen veranderen en de aard van het werk zelf aanpakken. Dit draagt allemaal bij aan een verhoogde productiviteit en een versnelling van de innovatie. Dit is van essentieel belang, aangezien een groei in productiviteit de sleutel is tot langdurige welvaart en de VS dringend een boost nodig heeft.

De aanzienlijke vooruitgang die recentelijk is geboekt in de modellen die worden gebruikt in generatieve AI, zoals grote taalmodellen (LLM's), biedt enorm potentieel. Deze geavanceerde modellen kunnen nu taken uitvoeren zoals het schrijven van e-mailconcepten, het samenvatten van complexe documenten, het analyseren van gegevens en zelfs het schrijven van computercode. De toepassingen zijn breed en kunnen de manier waarop we werken fundamenteel veranderen.

Invloed van generatieve AI op het wereldwijde BBP

Een recente studie van Goldman Sachs suggereert dat generatieve AI de potentie heeft om het wereldwijde BBP in een decennium met 7% te verhogen. Dit komt door het brede scala aan toepassingen en de mogelijkheid om op veel verschillende gebieden van cognitief werk impact te hebben. De mogelijkheid om de groei van de productiviteit te versnellen maakt deze technologie een essentieel onderdeel voor de toekomstige economische groei.

Generatieve AI als innovatieversneller

Een bijkomend voordeel van generatieve AI is dat het de mogelijkheid heeft om innovatie te versnellen. Door onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe ideeën efficiënter te maken, kan het niet alleen het huidige niveau van productiviteit verhogen, maar ook de groeisnelheid ervan. Deze versnelling van het innovatieproces kan op zijn beurt leiden tot praktische innovaties die de productiviteitsgroei verder versnellen.

Het realiseren van de potentiële productiviteitsvoordelen van generatieve AI brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Adoptie zal tijd kosten en kan worden vertraagd door organisatorische inertie, gebrek aan vaardigheden of regulering. Daarnaast is het meten van de output en productiviteit van veel kenniswerkers moeilijk, wat verdere complicaties kan veroorzaken.

Generatieve AI en de ongelijkheidskloof

Een belangrijke zorg omtrent de nieuwe generatieve AI-technologieën is dat ze de huidige ongelijkheden kunnen verergeren. Productiviteitsgroei heeft in recente decennia grotendeels bijgedragen aan de grotere winst voor degenen met een hogere opleiding, wat heeft geleid tot stagnerende lonen voor velen. Toch zijn de zorgen over de arbeidsmarkt niet overdreven. Er zijn aanwijzingen dat AI minder geschoolde werknemers meer kan helpen dan meer geschoolde werknemers.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.