Hoe AI de mammoet kan helpen terug te keren: een kijkje in het project van Colossal

FFrits 19 juli 2023 12:48

Het Amerikaanse biotechbedrijf Colossal, dat streeft naar het herleven van uitgestorven soorten, wil met behulp van AI weesolifanten in Botswana bestuderen. Hopen zij hiermee een beter beeld te krijgen van het leven van de mammoet en deze uiteindelijk weer tot leven te wekken.

Gentech olifant-mammoet hybride

In een baanbrekende onderneming is Colossal van plan om genetische manipulatie te gebruiken om een Aziatische olifant-mammoet hybride te creëren en deze uit te zetten in de Arctische toendra. Dit ambitieuze project heeft miljoenen dollars aan financiering ontvangen en wordt met een mengeling van nieuwsgierigheid en wetenschappelijke scepsis bekeken. Voor het succes van het project moet het bedrijf echter tal van obstakels overwinnen, zoals het succesvol bevruchten van een ei en het uitbroeden ervan.

Samenwerking met Elephant Havens

Colossal heeft een samenwerking op poten gezet met Elephant Havens, een natuurbeschermingsorganisatie in de Okavango Delta die zorg draagt voor weesolifanten. Elephant Havens begon in 2017 en zal samenwerken met Colossal in een uitgebreide dataverzameling. Ze zullen AI gebruiken om het gedrag van de dieren te analyseren en dit te koppelen aan genoomgegevens van elke olifant. Dit kan inzicht bieden in hoe de olifanten in het wild leven en mogelijk een blauwdruk vormen voor het uitzetten van de hybride olifant-mammoets in de toendra.

Elephant Havens zet zich in voor een langetermijnproject waarin weesolifanten worden geherintroduceerd in het wild. Het proces begint met een 'zachte vrijlating' in een omheind gebied van 1000 hectare waar ze gedurende vijf jaar leren om te overleven zonder menselijke tussenkomst. Momenteel wonen zeven olifantenjongeren, waaronder een matriarch en een mannetje, in het afgezette gebied, terwijl zeven jongere olifanten verzorgd worden in een weeshuis alvorens ze naar het omheinde gebied worden verplaatst.

Colossal zoekt naar manieren om de kennis en ervaring van de experts bij Elephant Havens te gebruiken. Door deze expertise te combineren met AI-modellering en genetische gegevens, hopen ze meer over olifantgedrag te leren. Deze inzichten kunnen van groot belang zijn bij het plannen van de introductie van de hybride olifant-mammoet in het wild. Het bedrijf zal dit doen door middel van stilstaande camera's die video opnemen, die vervolgens geanalyseerd zal worden door verzorgers en omgezet in datapunten om een AI te leren het sociale gedrag van olifanten te begrijpen.

Genoom sequentie van weesolifanten

Naast het verzamelen van gedragsgegevens werkt Colossal ook aan het in kaart brengen van de genomen van de weesolifanten. Deze genetische informatie wordt gekoppeld aan de bevindingen op basis van AI, wat hen inzicht zal geven in hoe bepaalde genen zich uiten in het gedrag van de olifanten. Dit onderzoek zal niet alleen het herintroductieproces verbeteren, maar zal ook bijdragen aan het inzicht in welke genen mogelijk kunnen worden doorgegeven door de hybride olifant-mammoet.

Eicel ophaling bij olifanten

Het creëren van een hybride olifant-mammoet zal meer inhouden dan alleen genetische manipulatie. Colossal werkt ook aan de ontwikkeling van de vroege stadia van het ophalen van eicellen (OPU) bij olifanten. Dit proces, waarbij onbevruchte eicellen, ook wel oöcyten genoemd, uit de eierstok worden gehaald, is een cruciale stap in het uiteindelijk creëren van een embryo. De ontwikkeling van deze techniek kan ook nuttig zijn voor andere dierenconservatie-inspanningen.

Technologische doorbraken en dierenconservatie

Hoewel het doel van Colossal is om een hybride olifant-mammoet te creëren, is het bedrijf zich er ook van bewust dat hun onderzoek en de door hen ontwikkelde technologieën van groot nut kunnen zijn voor andere dierenbeschermingsinspanningen. Het bedrijf heeft aangegeven dat het bereid is om alle technologieën die ze ontwikkelen op hun pad naar de-extinctie gratis te delen met partners in het veld en de implementatie ervan te subsidiëren.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.