Hoe kunstmatige intelligentie zowel banen bedreigt als kansen biedt

FFrits 19 augustus 2023 12:06

Volgens een recent rapport van het Institute for Business Value (IBM) zal kunstmatige intelligentie (AI) een enorme impact hebben op de huidige banen, maar biedt het ook kansen om werknemers beter te benutten en de productiviteit te verhogen.

IBM-rapport belicht de impact en kansen van AI

Het Institute for Business Value (IBM) heeft onlangs een verhelderend rapport gepubliceerd over de rol van kunstmatige intelligentie (AI) in onze samenleving. Hoewel AI volgens IBM een technologie vol potentie is die een grote impact zal hebben op de huidige banenmarkt, wordt er ook uitgebreid ingegaan op de vele manieren waarop AI positief kan worden ingezet voor het welzijn van iedereen. Het is zowel een waarschuwing voor de verstorende kracht van AI als een baken van hoop voor de toekomst.

AI: een kans om werknemers beter te benutten

Eén van de meest interessante inzichten uit het IBM-rapport is de potentie van AI om de vaardigheden van werknemers beter tot hun recht te laten komen. In plaats van vast te zitten in repetitief kantoorwerk, kan AI werknemers de kans bieden zich te richten op taken waar AI (nog) niet bekwaam genoeg voor is. Dit zou kunnen leiden tot een aanzienlijke productiviteitsstijging in verschillende bedrijfssectoren.

IBM onderstreept in het rapport dat we voorzichtig moeten zijn met het blindelings automatiseren van taken met AI. Het automatiseren van 'slechte' of onnodige taken kan juist contraproductief zijn. In plaats daarvan zouden we AI beter kunnen inzetten door het systeem op zijn kop te zetten en te focussen op taken die waardevol en zinvol zijn, wat zowel de werknemers als de maatschappij als geheel ten goede zal komen.

AI: bedreiging voor sommige banen, maar een bron van nieuwe

Hoewel de impact van AI op de banenmarkt aanzienlijk zal zijn, met een voorspelde impact op 85 miljoen banen tussen 2020 en 2025 volgens het World Economic Forum, zal er ook een groei zijn in nieuwe kansen. Ondanks het verlies van bepaalde banen, zullen er naar verwachting 97 miljoen nieuwe banen gecreëerd worden, veelal in sectoren en rollen die gerelateerd zijn aan AI en technologie. Het is een dynamische verschuiving waar we ons op moeten voorbereiden.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.