Komt het einde van ChatGPT nabij door dreigende rechtszaak van de New York Times?

FFrits 22 augustus 2023 12:42

OpenAI, de ontwikkelaar van ChatGPT, kan te maken krijgen met een rechtszaak van de New York Times. De krant beweert dat OpenAI onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van auteursrechtelijk beschermde artikelen om de AI te trainen. De mogelijke consequenties voor het AI-bedrijf kunnen enorm zijn.

Mogelijke rechtszaak door de New York Times

De gerenommeerde Amerikaanse krant, de New York Times, staat op het punt om mogelijk een rechtszaak aan te spannen tegen OpenAI. De claim is dat OpenAI onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van auteursrechtelijk beschermde artikelen om hun AI, ChatGPT, te trainen. Dit nieuws komt net nadat de krant alle AI's de toegang tot hun online-artikelen heeft ontzegd in een poging om het dataverzamelgedrag van deze bots te beperken.

ChatGPT, van OpenAI, werkt door training op een omvangrijke hoeveelheid data die het internet te bieden heeft. OpenAI heeft deze data toegeëigend zonder de eigenaren of rechthebbenden hiervan op de hoogte te brengen. Dit mogelijke overtreden van auteursrecht wordt nu door meerdere partijen, waaronder de New York Times, aangevochten.

Gevolgen voor OpenAI bij verlies

In het geval dat de New York Times besluit om daadwerkelijk naar de rechter te stappen en mocht de rechter het met de krant eens zijn, dan kan de situatie voor OpenAI uitdagend worden. OpenAI kan dan worden gedwongen om alle auteursrechtelijk beschermde artikelen van de NYT te verwijderen of een boete te betalen die kan oplopen tot wel 150.000 dollar per artikel. Het verwijderen van de aangeleerde data uit de artikelen zou zo lastig zijn dat OpenAI waarschijnlijk de gehele dataset zou moeten verwijderen en herbouwen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.