Kunstmatige intelligentie: Deskundigen stellen richtlijnen op voor veilige systemen

FFrits 20 juli 2023 02:02

Een wereldwijde groep van AI-experts en dataspecialisten heeft een nieuwe vrijwillige richtlijn voorgesteld voor het veilig ontwikkelen van kunstmatige intelligentieproducten. De World Ethical Data Foundation, met 25.000 leden waaronder medewerkers van tech-giganten zoals Meta, Google en Samsung, heeft een checklist met 84 vragen opgesteld voor ontwikkelaars om te overwegen bij de start van een AI-project.

Nieuwe richtlijnen voor het veilig ontwikkelen van AI

De World Ethical Data Foundation, een wereldwijde non-profitgroep die mensen uit de technologie- en academische wereld samenbrengt, heeft een nieuw vrijwillig kader ontwikkeld om de veilige ontwikkeling van AI-producten te bevorderen. De groep, met 25.000 leden waaronder werknemers van verschillende technologiegiganten zoals Meta, Google en Samsung, heeft deze richtlijn uitgebracht in de vorm van een open brief. Deze brief, die honderden handtekeningen heeft verzameld, bevat een checklist met 84 vragen die ontwikkelaars bij de start van een AI-project moeten overwegen.

Kunstmatige intelligentie is een technologie waarmee een computer bijna als een mens kan handelen en reageren. Via AI kunnen computers enorme hoeveelheden informatie verwerken en getraind worden om patronen in deze informatie te identificeren. Hierdoor kunnen ze voorspellingen doen, problemen oplossen en zelfs van hun eigen fouten leren. AI gebruikt naast data ook algoritmes, ofwel lijsten van regels die in de juiste volgorde moeten worden gevolgd om een taak te voltooien.

Voorkomen van vooringenomenheid en naleving van de wet

Een van de belangrijkste onderdelen van het nieuwe framework is de vraag hoe ontwikkelaars vooringenomenheid in AI-producten kunnen voorkomen en hoe ze moeten omgaan met situaties waarin het resultaat van een tool tot wetsovertredingen leidt. Dit zijn essentiële overwegingen bij de ontwikkeling van AI, aangezien deze technologie de potentie heeft om diepgaande invloed te hebben op de samenleving, maar ook risico's kan inhouden als deze niet op een ethisch verantwoorde manier wordt ingezet.

Gegevensbescherming en eerlijke behandeling van werknemers

Het framework behandelt ook andere belangrijke aspecten van de ontwikkeling en implementatie van AI. Het overweegt bijvoorbeeld de gegevensbeschermingswetten van verschillende regio's, of het voor een gebruiker duidelijk is dat ze interactie hebben met een AI-systeem, en of menselijke werknemers die gegevens invoeren of labelen die worden gebruikt om het product te trainen, eerlijk worden behandeld. Dit wijst op het grotere plaatje van AI-ontwikkeling, waarbij niet alleen technische maar ook ethische en juridische aspecten in overweging moeten worden genomen.

Naast het framework van de World Ethical Data Foundation zijn er ook andere vrijwillige richtlijnen voorgesteld voor de veilige ontwikkeling van AI. Margarethe Vestager, de concurrentiecommissaris van de EU, leidt bijvoorbeeld de inspanningen van de EU om samen met de Amerikaanse overheid een vrijwillige gedragscode te creëren. Bedrijven die AI gebruiken of ontwikkelen, zouden zich bij deze code kunnen aansluiten, die niet juridisch bindend is.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.