Meta's Nick Clegg: AI is 'best dom', ondanks openstelling van AI-model Llama 2

FFrits 19 juli 2023 12:17

Volgens Nick Clegg, de president van wereldzaken bij Meta, zijn huidige AI-modellen 'best dom'. Hij maakte deze opmerking terwijl hij de risico's van de technologie bagatelliseert. Dit volgt op Meta's besluit om hun grote taalmodel, Llama 2, open source te maken, wat verdeeldheid heeft veroorzaakt in de techgemeenschap.

Huidige AI-modellen zijn 'best dom'

Te midden van de hype rond AI-technologie, stelt Nick Clegg, president van mondiaal beleid bij Meta, dat de huidige AI-modellen 'best dom' zijn. Volgens hem lopen de waarschuwingen over autonome AI die voor zichzelf kan denken, ver voor op de werkelijke technologische capaciteiten. Door dit standpunt lijkt Clegg de angst voor AI-gevaren te willen temperen, wat interessante discussies oplevert over de perceptie en werkelijkheid van AI-technologie.

Open sourcing van Llama 2 veroorzaakt verdeeldheid

Meta's besluit om hun grote taalmodel, Llama 2, gratis en open source te maken, heeft de techgemeenschap verdeeld. Steeds meer bedrijven en onderzoekers kunnen nu gebruik maken van Llama 2, maar dit heeft ook tot zorgen geleid. Het risico bestaat dat dit krachtige hulpmiddel kan worden misbruikt, zoals eerdere versies van chatbots die werden aangepast om haatspraak te verspreiden, valse informatie te genereren en schadelijke instructies te geven. De vraag is: zijn de beveiligingen sterk genoeg voor Llama 2 om misbruik in de 'wildernis' te voorkomen?

In een interessante ontwikkeling heeft Meta ervoor gekozen om samen te werken met Microsoft bij het open source maken van Llama 2. Dit model zal beschikbaar en bruikbaar zijn via Microsoft-platforms, zoals Azure. Microsoft heeft al zwaar geïnvesteerd in OpenAI, de maker van ChatGPT, wat duidt op hun sterke focus op AI. Dit roept echter ook vragen op over de concurrentie in de AI-sector, aangezien een paar grote spelers mogelijk het veld domineren.

Zorgen over zelfregulatie van AI-industrie

Het open source maken van AI roept vragen op over regelgeving en zelfregulatie in de industrie. Dame Wendy Hall, Regents Professor of Computer Science aan de University of Southampton, heeft haar zorgen geuit over de manier waarop open-source AI wordt gereguleerd. Kunnen we de industrie vertrouwen om zichzelf te reguleren, of moeten ze samenwerken met de overheid? Dit zijn cruciale vragen bij het overwegen van de toekomst van AI-ontwikkeling en -regulering.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.