Nederland en VN werken samen om AI-regulatie te versterken

FFrits 8 oktober 2023 04:37

In een poging om toekomstige rampscenario's te voorkomen, slaan de Verenigde Naties, de Europese Commissie en Nederland de handen ineen om Artificial Intelligence (AI) te reguleren. Deze samenwerking houdt in dat er maatregelen zullen worden getroffen om ervoor te zorgen dat AI zich ontwikkelt volgens ethische en morele waarden.

Samenwerking voor regulering van AI

De Verenigde Naties, de Europese Commissie en de Nederlandse overheid zijn gezamenlijk bezig om reguleringen op te zetten voor AI. De angst voor mogelijke rampscenario's waarin AI zich losmaakt van de menselijke controle is hierbij de drijvende factor. Het doel is om te zorgen voor een ontwikkeling van AI die in lijn ligt met ethische en morele waarden.

RDI voorop in AI-regulatie

Het Nederlandse instituut Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) zal vermoedelijk een grote rol gaan spelen in de regulering van AI. UNESCO zal hen ondersteunen met een onderzoeksrapport dat de huidige stand van zaken rond AI-regulatie beschrijft. Daarnaast zullen er trainingen worden georganiseerd om het instituut van voldoende mankracht te voorzien.

Het gevaar van ongereguleerde AI

Zonder de juiste regulatie kan AI een potentieel gevaar vormen. Verschillende overheden, waaronder de Nederlandse, drukken op het belang van regulatie van de sector. AI-modellen zoals OpenAI's ChatGPT hebben al een grote impact gehad, kort na hun introductie. Critici pleiten dan ook voor een bewuste, gereguleerde ontwikkeling van de industrie.

Ondanks dat Elon Musk zelf AI op grote schaal inzet in zijn bedrijven, uit hij zijn zorgen over de mogelijke bedreiging die AI voor de mensheid kan vormen. Hij benadrukt het belang van een snelle ontwikkeling van de sector, maar dan wel met de nodige regulatie.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.