Online zomerschool treedt hard op tegen AI-gesteund plagiaat

FFrits 26 juli 2023 01:02

Manitoba's online zomerschool voert maatregelen in om te voorkomen dat studenten kunstmatige intelligentie gebruiken om hun huiswerk te maken. De school waarschuwt voor nulcijfers en uitsluiting als gevolg van plagiaat.

Strengere regels tegen AI-gesteund plagiaat

Om de academische integriteit te waarborgen, heeft Manitoba's online zomerschool nieuwe regels ingesteld. De school wil voorkomen dat studenten gebruik maken van kunstmatige intelligentie om hun huiswerk te maken. In het verleden werden dergelijke kwesties op individuele basis behandeld, maar nu worden er duidelijkere richtlijnen en consequenties ingevoerd. Deze maatregelen zijn bedoeld om studenten af te schrikken van het gebruik van websites zoals Chegg, Brainly, Quora en ChatGPT bij het inleveren van hun werk voor beoordeling.

Zware consequenties voor AI-gesteund plagiaat

Het beleid van de school is streng. Als een student betrapt wordt op het kopiëren of plagiëren van werk met behulp van AI-bronnen, krijgt deze een nul voor de opdracht of de toets. Dit geldt voor elke eerste inbreuk op de regels. Bij herhaalde overtredingen wordt de student onmiddellijk uit de cursus gezet volgens het vernieuwde beleid van de academie voor de klassen 9-12.

Zorgwekkende toename van AI-geplagieerd werk

Volgens schoolhoofd Tom Tarrant is er een 'zorgwekkende stijging' van studenten die werk inleveren dat geplagieerd is met behulp van AI. Dit geldt met name voor taal- en cijfergebaseerde projecten en opdrachten. Met de opkomst van diverse gratis AI-applicaties zijn er meer mogelijkheden voor zowel gebruik als misbruik van deze technologie in de klas ontstaan. Leraren proberen om grenzen te stellen om een hoge kwaliteit van leren te blijven garanderen, ondanks deze uitdagingen.

AI kan leren bevorderen indien correct gebruikt

Ondanks de mogelijke problemen, gelooft Tarrant dat AI, wanneer het op de juiste manier wordt gebruikt, kan helpen om kritisch denken en betrokkenheid bij leerlingen te bevorderen. Het gebruik van deze tools kan ook studenten en medewerkers helpen om op de hoogte te blijven van huidige trends en innovaties. Echter, sommige studenten misbruiken de tools, wat negatieve gevolgen heeft voor hun eigen leerproces.

Als reactie op de groeiende aanwezigheid van AI in het onderwijs, hebben docenten hun aanpak aangepast. Ze hebben opdrachten aangepast en herschreven, en verschillende versies van moduletoetsen gemaakt. Daarnaast hebben ze de gratis apps op een manier in de projecten geïntegreerd die kritisch denken aanmoedigt. Medewerkers werken samen om praktijken te ontwikkelen om academische oneerlijkheid in het AI-tijdperk te identificeren en aan te pakken.

De Manitoba Association of Education Technology Leaders herkent de voordelen van chatbots in het onderwijs, maar benadrukt ook de noodzaak voor bewustzijn rond privacy en ethische kwesties. In samenwerking met Code Breaker Inc., een educatief technologieadviesbureau, heeft de vereniging een gratis chatbot gemaakt die op maat is gemaakt voor leraren en studenten, genaamd Byte. Deze virtuele assistent kan direct antwoorden geven op vragen over lessen of huiswerk en kan ook helpen bij het beoordelen van meerkeuze- of korte antwoordvragen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.