Renaissance meesterwerk geïdentificeerd door AI? Kunstexperts twijfelen

FFrits 28 juli 2023 02:32

Een galerij in de Engelse stad Bradford beweert dat kunstmatige intelligentie (AI) een werk van de Italiaanse renaissance meester Raphael heeft geïdentificeerd. Dit roept echter scepsis op bij kunsthistorici.

AI uitdaagt traditionele kunstattributie

De tentoonstelling in de Cartwright Hall Art Gallery toont aan hoe AI-modellen de wereld van professionele kunstattributie kunnen verstoren, een vakgebied dat traditioneel wordt beheerd door experts die hun hele carrière kunnen besteden aan de studie van een enkele kunstenaar of periode. AI-modellen, zoals toegepast op de de Brécy Tondo, kunnen deze conventionele methoden uitdagen en mogelijk vernieuwen.

AI vindt hoge gelijkenis met Raphael's werken

Ondanks de hoge percentages van gelijkenis die door het AI-model zijn vastgesteld, zijn er experts die het hier niet mee eens zijn. De methodologie van het model kijkt naar 'dimensies die het menselijk oog niet kan zien', wat in sommige gevallen nuttig kan zijn, maar in dit geval een bron van controverse blijft.

Kunstattributie is geen kleinigheid. Het kan het verschil betekenen tussen een schilderij dat miljoenen waard is en een dat vrijwel waardeloos is. Ter illustratie: een nieuw ontdekt werk dat in privébezit is, kan door het potentieel beperkte aanbod extreem prijzig zijn. Dit benadrukt het belang van correcte attributie en de mogelijke risico's van foutieve identificatie.

Hoewel traditionele experts op het gebied van kunstattributie waardevolle inzichten en ervaringen hebben, is er altijd een ruimte voor subjectiviteit en menselijke fouten. AI biedt een meer objectieve benadering en kan helpen deze menselijke tekortkomingen te verminderen. Toch is het een punt van discussie of AI ooit de nuances zal kunnen waarnemen die experts zien wanneer ze naar een kunstwerk kijken.

Scepticisme onder renaissancekunst experts

Ondanks de belofte van objectiviteit en precisie die AI biedt, blijft er aanzienlijke scepsis bestaan onder experts in de Renaissancekunst. In het geval van de Brécy Tondo zijn veel experts niet overtuigd door de resultaten van het AI-model. Ze betwijfelen of Raphael een kopie van figuren afgebeeld in de Sistine Madonna zou hebben gemaakt op het hoogtepunt van zijn carrière in de jaren 1510, waarbij hij de voorkeur gaf aan het variëren van zijn onderwerpen.

AI's groeiende rol in de kunstwereld

Hoewel er nog veel te debatteren en te beslissen is over de rol van AI in kunstattributie, is het onmiskenbaar dat AI een steeds grotere rol speelt in de kunstwereld. Naast het onderscheiden van nep- en echte kunstwerken, genereren AI-gedreven modellen ook nieuwe kunst en controverse, zoals blijkt uit een groep kunstenaars die dit jaar verschillende AI-bedrijven aanklaagden omdat ze online kunst als trainingsmateriaal gebruikten.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.