Scholen in Limburg omarmen AI in de klas: Hoe pakken ze het aan?

FFrits 12 maart 2024 07:46

Steeds meer Limburgse scholen integreren kunstmatige intelligentie (AI) in hun onderwijsprogramma's. Ze streven ernaar hun leerlingen op de juiste manier om te laten gaan met AI, hen bewustmakend van de kansen en bedreigingen die de technologie met zich meebrengt.

AI wordt een regulier onderdeel van het onderwijs

AI wordt steeds vaker een onderdeel van het lesprogramma op Limburgse scholen. Schoolbesturen zien het belang in van het juist laten omgaan van hun leerlingen met deze technologie. Ze willen dat de leerlingen de kansen en bedreigingen van AI leren kennen, aangezien het 'landschap' van leren en onderwijzen door AI verandert. Het is belangrijk dat leerlingen het gebruik ervan intensief begrijpen en dat scholen en leraren op hun beurt hun onderwijsaanpak hierop afstemmen.

Zorgvuldige toepassing van AI in de klas

Alle scholen zijn het erover eens dat AI het leerproces niet in de weg mag staan. Leerlingen mogen AI gebruiken, maar niet misbruiken. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om AI te gebruiken voor toetsen en examens. Ook hangt het gebruik van AI af van het doel van de opdracht. Bij sommige taken is het gebruik van AI toegestaan, bij andere niet. Scholen gebruiken verschillende controlemechanismen om misbruik van AI te voorkomen.

Bewustmaken van de gevaren van AI

Het is van vitaal belang dat scholen hun leerlingen bewust maken van de risico's van AI. Hoewel het gebruik van AI-hulpmiddelen zoals ChatGPT en GenAI nuttig kan zijn, zijn ze niet 100% betrouwbaar. Er bestaat een risico op onjuiste informatie en veel van deze tools zijn niet altijd correct op het gebied van taal. Het is dus van belang dat leerlingen kritisch leren omgaan met deze hulpmiddelen.

De SOML heeft een AI advisory board opgezet, een platform waar docenten, leerlingen, ouders en experts discussiëren over AI. Daarnaast organiseert de stichting conferenties om de kennis over AI te vergroten en te leren hoe AI in de lessen geïntegreerd kan worden. De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO PL) organiseert ook conferenties over dit onderwerp.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.