Van Econometrist tot AI-Pionier: Hoe William Steenbergen Miljoenen Ophaalde Voor Federato

FFrits 25 juli 2023 10:43

De 25-jarige Nederlandse econometrist William Steenbergen haalde in een jaar tijd $40 miljoen op voor zijn AI-startup, Federato. Samen met zijn Canadese co-founder ontwikkelde hij een algoritme dat verzekeraars helpt bij het beter inschatten van risico's, wat op veel interesse stuitte in een sector die dringend moet digitaliseren.

Jonge econometrist scoort met AI-startup

William Steenbergen, 25, bewijst dat jeugd en ambitie hand in hand gaan met succes in de technologiewereld. Samen met zijn Canadese naamgenoot en co-founder lanceerde hij Federato, een Artificial Intelligence startup. Federato ontwikkelde een algoritme dat verzekeraars helpt om risico's beter in te schatten, wat een uitkomst bleek te zijn voor een sector die steeds meer onder druk staat om te digitaliseren. Met twee investeringsrondes haalden zij in een jaar tijd maar liefst $40 miljoen op.

Algoritme pakt verzekeringprobleem aan

Federato's algoritme heeft het potentieel om een groeiend maatschappelijk probleem aan te pakken. De laatste jaren worden verzekeringen tegen schade veroorzaakt door natuurrampen, zoals bosbranden, overstromingen en orkanen, steeds duurder. Dit leidt ertoe dat steeds meer mensen afzien van het afsluiten van dergelijke verzekeringen. Federato's algoritme kan verzekeraars helpen om de risico's beter te beoordelen en zo de kosten van deze verzekeringen te verminderen.

AI ondersteunt verkoop van verzekeringen

Het algoritme van Federato doet meer dan alleen risico's inschatten; het functioneert ook als een aanbevelingssysteem voor verzekeringssalesmensen. Het helpt hen om rekening te houden met de rest van het portfolio van de verzekeraar en draagt bij aan een betere risicospreiding. Het systeem brengt dus communicatie tussen de beleidsmakers en de verkopers tot stand door het maken van gestructureerde en geïnformeerde aanbevelingen.

Federato: veelzijdige tool voor risicomanagement

Federato is een veelzijdige tool en is toepasbaar op alle soorten verzekeringen. Oorspronkelijk was het gericht op natuurrampen. Maar het team kwam al snel tot de conclusie dat het vooral draait om correlaties tussen risico's. Deze kunnen geografisch zijn, zoals bij bosbranden, maar er zijn ook niet-geografische correlaties. Bijvoorbeeld, een verzekeraar wil niet dat 95% van zijn portfolio bestaat uit restaurants, gezien het risico van een pandemie zoals Covid-19.

Het gebruik van AI in de verzekeringssector roept onvermijdelijk vragen op over privacy en algoritmische discriminatie. Echter, Federato stelt dat hun focus ligt op commerciële verzekeringen, zoals bedrijven en ziekenhuizen. Bovendien benadrukken ze dat hun rol ligt in het behalen van de doelstellingen van de verzekeraars, niet in het inschatten van risico's of het bepalen van prijzen. De verantwoordelijkheid om te waarborgen dat deze doelstellingen eerlijk zijn en geen privacyrechten schenden of discrimineren, ligt bij de verzekeraar zelf.

Federato trekt investeerders ondanks economische dip

In tijden van economische tegenwind blijft de verzekeringswereld vaak stabiel. Als het slecht gaat met de banken en de economie, gaat het meestal goed met verzekeraars. Dit kan verklaren waarom Federato erin is geslaagd om investeerders aan te trekken en een indrukwekkende $40 miljoen op te halen, zelfs in een periode waarin veel andere technologiebedrijven het moeilijk hadden.

Verzekeren als mensenrecht: de motivatie achter Federato

Voor Steenbergen is Federato meer dan alleen een succesvolle startup; het heeft een dieper doel. Hij beschouwt de mogelijkheid om je te verzekeren als een mensenrecht. Het feit dat dit recht onder druk staat door stijgende verzekeringskosten, was de drijfveer om Federato te starten. Het doel om dit mensenrecht te behouden, blijft de motivatie achter het werk van Steenbergen en zijn team.

Steenbergen's advies aan beginnende oprichters is simpel maar krachtig: zoek een probleem, geen oplossing of idee. Hij gelooft dat het vinden van een echt probleem de moeilijkste maar ook de belangrijkste stap is bij het starten van een bedrijf. Eenmaal een probleem geïdentificeerd, komt de oplossing vanzelf door het gebruik van bestaande technologie en slimme hoofden.

Met miljoenen op de bank en een team van veertig mensen kan de druk voor een jonge ondernemer overweldigend zijn. Maar Steenbergen, die zichzelf beschrijft als een 'nuchtere Nederlander', lijkt goed met de druk om te kunnen gaan. Ondanks de snelle groei en het succes, beweert hij dat er weinig is veranderd in hoe hij het bedrijf runt en dat hij er nog steeds veel plezier in heeft.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.