VN-Veiligheidsraad bespreekt voor het eerst risico's van kunstmatige intelligentie

FFrits 18 juli 2023 08:20

Voor het eerst komen de risico's van kunstmatige intelligentie aan bod in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Met de toename van AI-programma's zoals ChatGPT en Midjourney is een analyse van de mogelijke gevaren noodzakelijk.

Eerste VN-bijeenkomst over AI-risico's

In een historische eerste, zal de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de mogelijke risico's van kunstmatige intelligentie bespreken. Dit komt na de snelle opkomst van AI-programma's zoals ChatGPT en Midjourney. Het Verenigd Koninkrijk heeft het initiatief genomen voor dit gesprek, met de intentie om als leider op te treden in de regulering van AI.

VK ziet mogelijkheden en gevaren in AI

Hoewel het VK de positieve invloed van AI erkent, zijn er ook ernstige zorgen. Een bijzonder zorgwekkend aspect zijn wapens die met AI worden uitgerust, die zelfstandig kunnen beslissen om een doelwit aan te vallen. Het land probeert daarom een leidende rol op zich te nemen in het reguleren van AI.

Guterres pleit voor strenge AI-regulering

Tijdens de bijeenkomst zal ook de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, aanwezig zijn. Hij heeft reeds gewaarschuwd voor de snelle ontwikkeling van AI-technologie en benadrukt dat deze waarschuwingen serieus moeten worden genomen. Guterres pleit zelfs voor de oprichting van een internationale AI-toezichthouder.

Ook in Europa wordt gewerkt aan het reguleren van AI. De nieuwe AI-wet heeft als doel om een verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie in de EU te garanderen. Hierin worden AI-systemen gecontroleerd op mogelijke schendingen van mensenrechten en discriminatie. Hoewel het Europees Parlement akkoord is met het huidige wetsvoorstel, vinden er nog onderhandelingen plaats over de precieze invulling van de wet.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.