Wetenschappers en AI streven naar het in kaart brengen van elke cel van het menselijk lichaam

FFrits 2 augustus 2023 06:41

Een team van internationale wetenschappers en technologen werkt samen aan het Human Cell Atlas-project, met als doel het menselijk lichaam tot op het niveau van individuele cellen in kaart te brengen. Geavanceerde technologieën zoals artificiële intelligentie en single-cell RNA sequencing spelen hierbij een cruciale rol.

Het Human Cell Atlas-project

Het Human Cell Atlas-project is een ambitieus internationaal initiatief dat tot doel heeft een gedetailleerd beeld te creëren van een gezond individu door het menselijk lichaam tot op het niveau van individuele cellen in kaart te brengen. Het project neemt verschillen in geslacht, bevolkingsgroepen en levensfasen in overweging en belooft inzicht te geven in de diverse oorzaken en gevolgen van ziekten. Het project wordt gezien als een brug tussen de moleculen en genen die door biologen worden bestudeerd en de weefsels en organen die fysiologen en clinici bezighouden.

Een belangrijk instrument in dit project is single-cell RNA sequencing, een methode om de instructies die het genoom van een cel naar zijn eiwitproducerende machines stuurt, te onderscheppen. Hoewel de cellen van een individu allemaal hetzelfde DNA dragen, kan DNA-sequencing op zichzelf niet verklaren wat cellen van elkaar onderscheidt. Door het messenger RNA van de cel te extraheren en te sequencen, kunnen onderzoekers echter bepalen welke specifieke genen in verschillende celtypen actief zijn.

De functie van artificiële intelligentie

Gezien de enorme hoeveelheid gegevens die het project genereert, is de samenwerking met deskundigen op het gebied van machine learning en artificiële intelligentie essentieel. Er worden algoritmen ontworpen om nuttige kennis uit de atlas te filteren. Een van de manieren waarop AI het project kan ondersteunen, is door 'referentiemapping', waarbij een algoritme het patroon van genexpressie in een cel bekijkt om te bepalen hoe goed het overeenkomt met celtypen die al in de database staan. Op deze manier kunnen cellen worden gecategoriseerd of, als er geen goede matches zijn, geïdentificeerd als mogelijk nieuwe celtypen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.